Distansutbildning m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1999

Beslut

Motioner om distansutbildning (UbU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om utbyggnaden av och resurstilldelningen till distansutbildning inom högskolan samt lokala lärcentra. Motionerna avslås med hänvisning till pågående beredning inom Regeringskansliet av frågor om distansutbildning m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:UbU5

Motioner om distansutbildning (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om utbyggnaden av och resurstilldelningen till distansutbildning inom högskolan samt lokala lärcentra. Motionerna bör avslås med hänvisning till pågående beredning inom Regeringskansliet av frågor om distansutbildning m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-25
4

Beslut

Beslut: 1999-03-26

Protokoll med beslut