Djurskydd m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Motioner om djurskydd (MJU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om olika djurskyddsfrågor. Motionerna rör djurskyddslagstiftningen, tillsyns- och organisationsfrågor, djurhälsa, användningen av försöksdjur m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-10-14
Justering: 1999-10-19
Betänkande 1999/2000:MJU4

Alla beredningar i utskottet

1999-10-14, 1999-09-16

Motioner om djurskydd (MJU4)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om olika djurskyddsfrågor. Motionerna rör djurskyddslagstiftningen, tillsyns- och organisationsfrågor, djurhälsa, användningen av försöksdjur m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-11-03
4

Beslut

Beslut: 1999-11-03

Protokoll med beslut