Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2011

Beslut

Åtgärder för stärkt djurskydd (MJU20)

I dag kan djurtransporter vara mycket långa. Såväl transporten som i- och urlastningen är stressande för djuren. Riksdagen ber därför regeringen att ta initiativ i det fortsatta arbetet med att förkorta djurtransporterna, både nationellt och inom EU. I Sverige finns en maxgräns på åtta timmar för djurtransporter, vi har därmed en viktig roll när EU ser över djurtransportförordningen. Sverige kan då kräva åtta timmars maxgräns för alla djurtransporter inom EU, menar riksdagen. Riksdagen vill också ha ett utökat förbud mot sexuellt utnyttjande av djur. Den nuvarande djurskyddslagen omfattar inte sexuella övergrepp på djur som inte kan kopplas till misshandel av eller fysisk skada på djuret. Men nu pågår en översynen av djurskyddslagen. Efter att ha tagit del av utredningen ska regeringen därför återkomma med ett förslag som innebär att ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur inkluderas i djurskyddslagen. Riksdagen ber även regeringen att förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning. Detta ska ske så snart som det finns alternativa metoder för att säkerställa kvaliteten på griskött och god djurhållning. I övrigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna tar upp frågor som förvildade och övergivna djur, djurförsök och djurslakt utan bedövning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2010/11:213, 2010/11:316, 2010/11:356 yrkande 9 och 15 samt 2010/11:309. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-17
Justering: 2011-04-14
Betänkande publicerat: 2011-04-15
Trycklov: 2011-04-15
Reservationer 17
bet 2010/11:MJU20

Åtgärder för stärkt djurskydd (MJU20)

I dag kan djurtransporter vara mycket långa. Såväl transporten som i- och urlastningen är stressande för djuren. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att riksdagen ber regeringen att ta initiativ i det fortsatta arbetet med att förkorta djurtransporterna, både nationellt och inom EU. I Sverige finns en maxgräns på åtta timmar för djurtransporter, vi har därmed en viktig roll när EU ser över djurtransportförordningen. Sverige kan då kräva åtta timmars maxgräns för alla djurtransporter inom EU, menar utskottet.

Utskottet förslår också ett utökat förbud mot sexuellt utnyttjande av djur. Den nuvarande djurskyddslagen omfattar inte sexuella övergrepp på djur som inte kan kopplas till misshandel av eller fysisk skada på djuret. Men nu pågår en översynen av djurskyddslagen. Efter att ha tagit del av utredningen ska regeringen därför återkomma med ett förslag som innebär att ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur inkluderas i djurskyddslagen, föreslår utskottet.

Utskottet föreslår även att riksdagen ber regeringen förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning. Detta ska ske så snart som det finns alternativa metoder för att säkerställa kvaliteten på griskött och god djurhållning.

I övrigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna tar upp frågor som förvildade och övergivna djur, djurförsök och djurslakt utan bedövning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-27
4

Beslut

Beslut: 2011-04-27
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av djurskyddslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ326 och 2010/11:MJ356 yrkande 5.

Reservation 1 (MP, V)

2. Djurhållning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ304, 2010/11:MJ356 yrkandena 10-14 och 16, 2010/11:MJ429 yrkande 2 i denna del och 2010/11:MJ441.

Reservation 2 (MP, V)

3. Djur på cirkus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 28.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02005
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176138035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Pälsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ217, 2010/11:MJ244, 2010/11:MJ282 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:MJ429 yrkandena 1 och 2 i denna del.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S297310
M98009
MP02014
FP20004
C20003
SD20000
V01513
KD17002
Totalt177132535

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Förvildade och övergivna djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ211, 2010/11:MJ281, 2010/11:MJ299, 2010/11:MJ303, 2010/11:MJ356 yrkande 30 och 2010/11:MJ424 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (S, MP, V)

6. Sexuella övergrepp på djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om förbud mot sexuella övergrepp på djur.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:MJ213 och 2010/11:MJ316 samt avslår motion 2010/11:MJ308.

7. Förbud mot djurpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 29.

Reservation 7 (MP, V)

8. Kastrering av smågrisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om förbud mot kastrering av obedövade smågrisar.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:MJ356 yrkande 9 och avslår motion 2010/11:MJ317.

Reservation 8 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M09908
MP21004
FP02004
C02003
SD20000
V16003
KD01702
Totalt159156034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Utrustning som orsakar lidande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 31.

10. Kamphundar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ291 och 2010/11:MJ369.

11. Djurtransporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att förkorta djurtransporterna.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:MJ309 och 2010/11:MJ356 yrkande 15 och avslår motion 2010/11:U269 yrkande 13 i denna del.

12. Subventioner av djurtransport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ422 yrkande 3.

Reservation 9 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1011010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD01901
V01603
KD17002
Totalt25757035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Djurslakt utan föregående bedövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ307.

14. Djurförsök m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ295 yrkande 6, 2010/11:MJ318 och 2010/11:MJ356 yrkandena 17 och 20-25.

Reservation 10 (MP, V)

15. Djurförsöksetiska nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkandena 19, 26 och 27.

Reservation 11 (MP, V)

16. Tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkande 15, 2010/11:MJ356 yrkande 7 och 2010/11:MJ402.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP00205
FP20004
C20003
SD20000
V00163
KD17002
Totalt1761023635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Talerätt för djurskyddsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ356 yrkande 6 och 2010/11:MJ428.

Reservation 14 (MP, V)

18. Djurskyddsfrågor inom EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ224, 2010/11:MJ295 yrkande 5, 2010/11:MJ356 yrkande 8 och 2010/11:MJ422 yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (S, MP, V)

19. Djurskyddskrav i WTO-förhandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 38.

Reservation 16 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP02104
FP19005
C20003
SD02000
V01603
KD17002
Totalt25757035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Förbud mot import av djur som behandlats med tillväxthormon m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkande 13 i denna del och 2010/11:MJ356 yrkande 18.

Reservation 17 (MP, V)