Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2015

Beslut

Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU (MJU10)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett par tillkännagivanden att intensifiera arbetet för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU.

Sverige har i jämförelse med andra länder ett gott djurskydd. De svenska djurbönderna har dock inte kunnat kompenseras för kostnaderna för ett bra djurskydd i form av högre priser. Konkurrenskraftsutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, har dessutom konstaterat att konsumenterna i ökad grad väljer importerade livsmedel trots att importländerna kan ha mindre stränga krav på djurskydd.

Riksdagen tycker att det är viktigt att Sveriges höga ambitioner med djurskyddslagstiftningen blir en konkurrensfördel för svenska djurbönder. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU. När EU skärper kraven måste Europas bönder anpassa sin djurhållning till de nya kraven medan de svenska bönderna redan håller en hög nivå.

Svenska djur får minst antibiotika i hela EU. Trots det har antibiotikaresistensen ökat över tid i Sverige. Med ökad rörlighet hos människor, djur och livsmedel sprids antibiotikaresistens allt snabbare. Resistensen är ett växande problem inom EU. Riksdagen uppmanade därför regeringen att intensifiera arbetet inom EU för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen.

Riksdagens beslut grundade sig på motioner.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2014/15:1243 yrkande 2, 2014/15:2297 yrkande 3, 2014/15:2573 yrkande 6, 2014/15:191 yrkande 6, 2014/15:2544 yrkande 8, 2014/15:2974 yrkande 8 och 2014/15:2976 yrkande 11 föreslår utskottet två tillkännagivande dels om att regeringen ska intensifiera arbetet för att förbättra djurskyddet inom EU och dels om att minska användningen av antibiotika i djurhållningen inom EU. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-19
Justering: 2015-04-21
Trycklov: 2015-04-23
Reservationer 15
bet 2014/15:MJU10

Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att intensifiera arbetet för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU.

Sverige har i jämförelse med andra länder ett gott djurskydd. De svenska djurbönderna har dock inte kunnat kompenseras för kostnaderna för ett bra djurskydd i form av högre priser. Konkurrenskraftsutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, har dessutom konstaterat att konsumenterna i ökad grad väljer importerade livsmedel trots att importländerna kan ha mindre stränga krav på djurskydd.

Utskottet tycker att det är viktigt att Sveriges höga ambitioner med djurskyddslagstiftningen blir en konkurrensfördel för svenska djurbönder. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU. När EU skärper kraven måste Europas bönder anpassa sin djurhållning till de nya kraven medan de svenska bönderna redan håller en hög nivå.

Svenska djur får minst antibiotika i hela EU. Trots det har antibiotikaresistensen ökat över tid i Sverige. Med ökad rörlighet hos människor, djur och livsmedel sprids antibiotikaresistens allt snabbare. Resistensen är ett växande problem inom EU. Utskottet förslår därför att riksdagen genom ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att intensifiera arbetet inom EU för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen.

Utskottets förslag grundar sig på motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-28
Debatt i kammaren: 2015-04-29
4

Beslut

Beslut: 2015-04-29
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Djurskyddsarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska intensifiera arbetet för att förbättra djurskyddet inom EU. 


2. Globalt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2014/15:306 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2014/15:2490 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) och

2014/15:2491 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (V)

3. Minskad användning av antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska intensifiera arbetet inom EU för att minska användningen av antibiotika i djurhållningen.


4. EU-register om antibiotikaanvändning och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C) yrkande 3 och

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkandena 5 och 6.

Reservation 2 (C)

5. Ny djurskyddslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 3.

Reservation 3 (V)

6. Översyn av djurskyddslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 10,

2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M) och

2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 19 1 0 1
KD 0 13 0 3
Totalt 179 123 0 47


7. Djurbalk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 11,

2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3 och

2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 97 0 0 16
M 72 1 0 11
SD 0 40 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 261 41 0 47


8. Djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 6 (V)

9. Djurtransporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2509 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD).

Reservation 7 (SD)

10. Tillämpning av djurskyddslagen för djur på cirkus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5 och

2014/15:411 av Birgitta Ohlsson (FP) yrkandena 1-3.

Reservation 8 (V)

11. Krav på cirkusnäringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 6-8.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 0 39 1 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 261 39 1 48


12. Djurparker och delfinarier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9 och

2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD).

Reservation 10 (SD)

13. Hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Slaktmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4,

2014/15:304 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:1026 av Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD) yrkandena 1 och 4 samt

2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C).

Reservation 11 (SD)

15. Minknäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:1085 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1-4 och

2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 282 20 0 47


16. Märkning av katter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:403 av Birgitta Ohlsson (FP) yrkande 3 och

2014/15:1147 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (S).

Reservation 13 (V)

17. Regler och ansvar för sällskapsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Kontroll och organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 4,

2014/15:363 av Lotta Finstorp (M),

2014/15:1355 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

2014/15:2169 av Paula Holmqvist m.fl. (S) delyrkande 2 och

2014/15:2492 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD).

Reservation 14 (C)

19. Kompetenskrav för djurskyddskontrollanter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 15 (SD)