Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om djurskyddsfrågor. Skälet är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om djurskyddsarbete inom EU, minskad användning av antibiotika i djurhållningen inom EU, regler och ansvar för katter, djurskyddskontroll, djurförbud, omhändertagande av djur och krav på frigående höns och utevistelse för grisar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-01
Justering: 2016-04-07
Trycklov: 2016-04-14
Reservationer 4
bet 2015/16:MJU16

Nej till motioner om djurskydd (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om djurskyddsfrågor. Skälet är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om djurskyddsarbete inom EU, minskad användning av antibiotika i djurhållningen inom EU, regler och ansvar för katter, djurskyddskontroll, djurförbud, omhändertagande av djur och krav på frigående höns och utevistelse för grisar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-20
Debatt i kammaren: 2016-04-21
4

Beslut

Beslut: 2016-04-21
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Djurskyddsarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:21 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7 och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 1 (V)

2. Minskad användning av antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:234 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 23.

3. Regler och ansvar för katter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2866 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13 och

2015/16:3082 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkandena 1, 3 och 5.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 244 42 0 63


4. Djurskyddskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:431 av Sofia Arkelsten (M) och

2015/16:2751 av Hanna Wigh (SD) yrkande 1.

5. Djurförbud och omhändertagande av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1274 av Jan Ericson (M) och

2015/16:3013 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C).

6. Krav på frigående höns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:21 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 3 (V)

7. Krav på utevistelse för grisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:429 av Sofia Arkelsten (M).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 41 0 1 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 0 15 0 6
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 269 15 1 64


8. Lag om tjänstedjur och djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2034 av Jeff Ahl (SD) yrkande 1.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.