Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner inom området djurskydd. Motionsförslagen från hösten 2016 handlar bland annat om djurskyddsarbetet inom EU, djurskyddskontrollen samt utformningen av den svenska djurskyddslagstiftningen.

Andra områden är användningen av antibiotika vid djuruppfödning, djurförsök inom medicinsk forskning, regler för djurtransporter och mobil slakt, samt djursjukdomar och smittskydd.

Riksdagen hänvisar bland annat till att åtgärder redan har gjorts eller att arbete inom området redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-30
Reservationer 11
Betänkande 2016/17:MJU12

Alla beredningar i utskottet

2017-02-23

Nej till motioner om djurskydd (MJU12)

Miljö och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom området djurskydd. Motionsförslagen från hösten 2016 handlar bland annat om djurskyddsarbetet inom EU, djurskyddskontrollen samt utformningen av den svenska djurskyddslagstiftningen.

Andra områden är användningen av antibiotika vid djuruppfödning, djurförsök inom medicinsk forskning, regler för djurtransporter och mobil slakt, samt djursjukdomar och smittskydd.

Utskottet hänvisar bland annat till att åtgärder redan har gjorts eller att arbete inom området redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-05
Debatt i kammaren: 2017-04-06
4

Beslut

Beslut: 2017-04-06
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Djurskyddsarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:636 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 20.2 och

2016/17:2557 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 1 (M, SD, C)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 69 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 1 0 1
Totalt 144 121 13 71


2. Antibiotikaanvändning vid djuruppfödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1586 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2.

3. Målstyrning i djurskyddslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:131 av Jan Ericson (M),

2016/17:1590 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 21 och

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 69 0 15
SD 0 0 36 11
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 157 84 37 71


4. Kontrollprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 24 och

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 0 15 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 224 37 15 73


5. Betesgång för mjölkkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1953 av Staffan Danielsson och Fredrik Christensson (båda C) och

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 35 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 264 13 0 72


6. Myndigheternas genomförandearbete med ny lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1006 av Sofia Arkelsten (M) yrkandena 1-3.

7. Djurskyddskontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 26 och

2016/17:3300 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C, KD)

8. Jordbruksverkets revision av länsstyrelsernas arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 27.

Reservation 10 (M, SD, C, KD)

9. Sjukdomar och smittskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1650 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) och

2016/17:2357 av Carl-Oskar Bohlin (M) yrkandena 1 och 2.

10. Yrkestiteln legitimerad fysioterapeut inom djurens hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 22.

11. Djurförsök inom medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2180 av Josef Fransson (SD) och

2016/17:2557 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 11 (V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 35 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 1 17 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 247 30 0 72


12. Transport av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:592 av Elin Lundgren (S),

2016/17:1395 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (båda SD) och

2016/17:2557 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

13. Mobil slakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2557 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.