Driftsformer för sjukhus

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2007

Beslut

Lättare driva sjukhus i privat regi (SoU11)

Riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till två motioner. Avslag på övriga.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Lättare driva sjukhus i privat regi (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juli 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.