Driftsformer för sjukhus

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2007

Beslut

Lättare driva sjukhus i privat regi (SoU11)

Riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till två motioner. Avslag på övriga.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-20
Justering: 2007-04-12
Betänkande publicerat: 2007-04-18
Trycklov: 2007-04-18
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:SoU11

Lättare driva sjukhus i privat regi (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juli 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-09
4

Beslut

Beslut: 2007-05-09
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Driftsformer för sjukhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:52, bifaller delvis motionerna 2006/07:So318 och 2006/07:So403 samt avslår motionerna 2006/07:So10, 2006/07:So11, 2006/07:So12, 2006/07:So13, 2006/07:So14, 2006/07:So15 och 2006/07:So483.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m850012
c23006
fp23005
kd18006
v01903
mp01405
Totalt149145055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag