Effektiv statsförvaltning m.m.

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om effektiv statsförvaltning (FiU12)

Riksdagen sade nej till förvaltningspolitiska motioner från allmänna motionstiden 2006. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om antalet myndigheter, utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet samt samhällsekonomiska analyser vid nedskärningar. Dessutom tar motionerna upp några frågor med anknytning till statens arbetsgivarpolitik, nämligen antidiskrimineringsfrågor i statsförvaltningen samt löne- och pensionsförmåner för chefer i statlig tjänst. Därutöver handlar ett par motioner om reglering av spelmarknaden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-30
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-20
Trycklov: 2007-02-20
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:FiU12

Nej till motioner om effektiv statsförvaltning (FiU12)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förvaltningspolitiska motioner från allmänna motionstiden 2006. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om antalet myndigheter, utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet samt samhällsekonomiska analyser vid nedskärningar. Dessutom tar motionerna upp några frågor med anknytning till statens arbetsgivarpolitik, nämligen antidiskrimineringsfrågor i statsförvaltningen samt löne- och pensionsförmåner för chefer i statlig tjänst. Därutöver handlar ett par motioner om reglering av spelmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-28
4

Beslut

Beslut: 2007-02-28
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antalet myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K262 av Cecilia Widegren (m) yrkande 1,
2006/07:Fi230 av Sven-Erik Österberg (s) i denna del,
2006/07:Fi241 av Anne Marie Brodén (m),
2006/07:Fi254 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (båda m) och
2006/07:Fi268 av Eva Johnsson (kd).

2. Utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K351 av Monica Green (s) yrkande 2 och
2006/07:Fi230 av Sven-Erik Österberg (s) i denna del.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp14113
Totalt167133148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Brukarindikatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi219 av Mikaela Valtersson (mp) yrkande 3.

Reservation 2 (mp)

4. Samhällsekonomiska konsekvensanalyser vid nedskärningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi233 av Hillevi Larsson (s).

5. Antidiskrimineringsfrågor inom statsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A274 av Karla López (mp) yrkandena 1 och 2.

6. Löner och avgångsförmåner för chefer i statlig tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi205 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140016
m860011
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp16003
Totalt28218049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Reglering av spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi206 av Barbro Westerholm (fp) och
2006/07:So263 av Mikael Oscarsson (kd) yrkande 2.

Reservation 4 (v)