Ekonomisk brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2000/01:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2001

Beslut

Regeringens lägesrapport om ekonomisk brottslighet (JuU6)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga redovisning av läget när det gäller den ekonomiska brottsligheten.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-23
Justering: 2000-12-14
Trycklov: 2001-09-26
Betänkande 2000/01:JuU6

Regeringens lägesrapport om ekonomisk brottslighet (JuU6)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens årliga redovisning av läget när det gäller den ekonomiska brottsligheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-01-24
4

Beslut

Beslut: 2001-01-24

Protokoll med beslut