Ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om ekonomisk familjepolitik (SfU18)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om ekonomisk familjepolitik. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår inom flera av områdena.

Motionerna handlar exempelvis om barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-04-03
Reservationer 22
Betänkande 2019/20:SfU18

Nej till motioner om ekonomisk familjepolitik (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om ekonomisk familjepolitik. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår inom flera av områdena.

Motionerna handlar exempelvis om barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-14
Debatt i kammaren: 2020-04-15
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den ekonomiska familjepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:1721 av Helena Bouveng (M),

2019/20:1968 av Joar Forssell (L),

2019/20:2473 av Margareta Cederfelt (M),

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:3072 av Maria Arnholm m.fl. (L),

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 1-4,

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 19 och

2019/20:3369 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 11 21 294


2. Reserverade dagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:79 av Alexander Christiansson (SD),

2019/20:816 av Patrick Reslow (SD),

2019/20:1045 av Elin Gustafsson (S),

2019/20:1754 av Martin Ådahl (C),

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkande 5,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 6 och

2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 6 (SD, KD)

3. Graviditetspenning och barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:82 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2019/20:497 av Magnus Ek och Jonny Cato (båda C),

2019/20:1133 av Yasmine Bladelius (S),

2019/20:1287 av Magdalena Schröder (M),

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkande 3,

2019/20:3034 av Elin Lundgren m.fl. (S),

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 16 och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 10 3 294


4. Frågor om föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:80 av Angelica Lundberg (SD),

2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2019/20:188 av Rickard Nordin (C),

2019/20:201 av Rickard Nordin (C),

2019/20:431 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:519 av Camilla Brodin (KD),

2019/20:1156 av Lars Beckman (M),

2019/20:1188 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2019/20:1270 av Alexandra Völker (S),

2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2019/20:1970 av Gulan Avci (L),

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 6, 9, 14 och 50,

2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkandena 6, 9, 10 och 15,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 5, 7 och 9-11,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:3228 av Roger Hedlund (SD) och

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 9 (M, C)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)
Reservation 12 (L)

5. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10,

2019/20:2367 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M),

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 12 och 51,

2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkandena 13 och 14,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 40-42,

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 8 och

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

6. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 17,

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7,

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 21 och

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)

7. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4 och

2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 49 3 3 294