Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1999

Beslut

Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen (UU6)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för hur Sveriges samarbete med de nya demokratierna på östra sidan Östersjön utvecklats sedan 1989.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1999-11-16, 1999-11-23

Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen (UU6)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för hur Sveriges samarbete med de nya demokratierna på östra sidan Östersjön utvecklats sedan 1989. Regeringen presenterar också en strategi för Sveriges agerande för ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.