Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2020

Beslut

Elcertifikatssystemet avslutas 2035 och ett nytt stoppdatum införs (NU6)

Elcertifikatssystemet avslutas efter utgången av 2035 och elcertifikat ska inte få tilldelas för produktion av förnybar el i anläggningar som tagits i drift efter 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om avslutning av och nytt stoppdatum för elcertifikatssystemet.

Enligt förslaget har den snabba utvecklingen när det gäller utbyggnaden av förnybar elproduktion gjort att elcertifikatssystemet numera fyller en begränsad funktion. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el, till exempel vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen och solenergi. Systemet berör exempelvis producenter av förnybar el, elleverantörer och elintensiv industri.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-10-15
Justering: 2020-11-05
Trycklov: 2020-11-05
Reservationer 5
Betänkande 2020/21:NU6

Elcertifikatssystemet avslutas 2035 och ett nytt stoppdatum införs (NU6)

Elcertifikatssystemet avslutas efter utgången av 2035 och elcertifikat ska inte få tilldelas för produktion av förnybar el i anläggningar som tagits i drift efter 2021. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om avslutning av och nytt stoppdatum för elcertifikatssystemet.

Enligt förslaget har den snabba utvecklingen när det gäller utbyggnaden av förnybar elproduktion gjort att elcertifikatssystemet numera fyller en begränsad funktion. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el, till exempel vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen och solenergi. Systemet berör exempelvis producenter av förnybar el, elleverantörer och elintensiv industri.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-10
Debatt i kammaren: 2020-11-11
4

Beslut

Beslut: 2020-11-11
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elcertifikatssystemet avslutas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering om ändring av avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:16 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 34,

2020/21:3721 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1 och 3 samt

2020/21:3726 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 10 3 294


2. Vissa övriga frågor om elcertifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 35,

2020/21:2177 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2020/21:2628 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3717 av Birger Lahti m.fl. (V) och

2020/21:3721 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 4 13 294