Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning

Civilutskottets bet 2014/15:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 november 2014

Beslut

Ansökan om lantmäteriförrättning ska kunna göras elektroniskt (CU2)

Om du exempelvis vill stycka av en tomt eller ordna med servitut behöver du lämna in en ansökan för en så kallad lantmäteriförrättning. En sådan ansökan ska även kunna lämnas in elektroniskt, och det ska gälla alla slags förrättningar. Att ansökan sker elektroniskt innebär att det blir enklare och snabbare att ansöka. Det betyder också lägre kostnader både för lantmäteriet som hanterar ansökan och även för de som är berörda av den.

Ändringen gäller från den 1 januari 2015.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-10-09
Justering: 2014-10-23
Trycklov: 2014-10-30
bet 2014/15:CU2

Ansökan om lantmäteriförrättning ska kunna göras elektroniskt (CU2)

Om du exempelvis vill stycka av en tomt eller ordna med servitut behöver du lämna in en ansökan för en så kallad lantmäteriförrättning. Regeringen föreslår att en sådan ansökan även ska kunna lämnas in elektroniskt, och att det då ska gälla alla slags förrättningar. Att ansökan kan ske elektroniskt innebär att det blir enklare och snabbare att ansöka. Det betyder också lägre kostnader både för lantmäteriet som hanterar ansökan och även för de som är berörda av den.

Ändringen ska gälla från den 1 januari 2015.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-04
Debatt i kammaren: 2014-11-05
4

Beslut

Beslut: 2014-11-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.