Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Finansiella företag ska kunna lämna in handlingar elektroniskt (FiU9)

Handlingar som enligt lagarna om sparbanker, medlemsbanker och försäkringsrörelse ska undertecknas ska från den 1 mars 2008 få upprättas som elektroniska dokument. Den som undertecknar ska göra det med så kallad avancerad elektronisk signatur. Vidare ska vissa redovisnings- och revisionshandlingar få länmnas in elektroniskt till registreringsmyndigheten. Det gäller redovisnings- och revisionshandlingar enligt lagarna om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersföretag respektive i försäkringsföretag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-27
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-13
Trycklov: 2007-12-13
Betänkande 2007/08:FiU9

Finansiella företag ska kunna lämna in handlingar elektroniskt (FiU9)

Handlingar som enligt lagarna om sparbanker, medlemsbanker och försäkringsrörelse ska undertecknas ska från den 1 mars 2008 få upprättas som elektroniska dokument. Den som undertecknar ska göra det med så kallad avancerad elektronisk signatur. Vidare ska vissa redovisnings- och revisionshandlingar få länmnas in elektroniskt till registreringsmyndigheten. Det gäller redovisnings- och revisionshandlingar enligt lagarna om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersföretag respektive i försäkringsföretag. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-20
4

Beslut

Beslut: 2007-12-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
3. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
4. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
5. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
6. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) och
8. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:35.