Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2007

Beslut

Elektroniska påminnelser om utgivningsbevis som förfaller (KU18)

Patent- och registreringsverket ska i fortsättningen påminna periodiska tidskrifter både elektroniskt och per brev om att deras utgivningsbevis kan komma att förfalla. I dag skickas påminnelser ut endast genom brev. Det beslutade riksdagen på förslag från regeringen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-08
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-15
Trycklov: 2007-05-15
Betänkande 2006/07:KU18

Alla beredningar i utskottet

2007-05-08, 2007-04-24

Elektroniska påminnelser om utgivningsbevis som förfaller (KU18)

Patent- och registreringsverket ska i fortsättningen påminna periodiska tidskrifter både elektroniskt och per brev om att deras utgivningsbevis kan komma att förfalla. I dag skickas påminnelser ut endast genom brev. Förslaget lämnas i en proposition från regeringen som konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-24
4

Beslut

Beslut: 2007-05-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i tillämpningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:87.