Elever med funktionshinder

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2002

Beslut

Motioner om elever med funktionshinder (UbU13)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 som handlar om elever med funktionshinder.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-03-14
Justering: 2002-04-09
Trycklov: 2002-04-15
Reservationer 19
Betänkande 2001/02:UBU13

Motioner om elever med funktionshinder (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 som handlar om elever med funktionshinder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-24
4

Beslut

Beslut: 2002-04-25
23 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Funktionshindrade elevers möjligheter att välja skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So611 yrkande 11.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m059022
c01503
fp01303
kd03705
v34009
mp15001
-0000
Totalt155126068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Statligt garanterad och finansierad rätt att välja skola

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub323 yrkande 1.

Reservation 2 (m)

3. Lika möjligheter för elever med flerfunktionshinder till omvårdnad och utbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub221 yrkande 13.

Reservation 3 (fp)

4. Utredning om riksgymnasium för blinda och synskadade ungdomar med flerfunktionshinder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub252 yrkande 7.

Reservation 4 (m, c)

5. Stöd för elever med funktionshinder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub392.

Reservation 5 (mp)

6. Information om stöd m.m. för funktionshindrade elever

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub323 yrkande 2.

Reservation 6 (m)

7. Utredning om undervisningen m.m. för funktionshindrade elever i den kommunala skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub252 yrkande 5.

8. Tydligare reglering av elevers rätt till stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So240 yrkande 5.

9. Kunskap i skolan om barn med hyperaktivitet m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub278 och 2001/02:So634 yrkande 5.

Reservation 7 (fp)

10. Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub228, 2001/02:Ub240 yrkande 7, 2001/02:Ub374, 2001/02:Ub384, 2001/02:Ub418 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:So634 yrkande 2.

Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m590121
c01503
fp00133
kd37005
v34009
mp15001
-2000
Totalt253151467

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Översyn av finansieringen av skolformer för hörselskadade elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub276 yrkande 1.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m060021
c01503
fp01303
kd03705
v34009
mp15001
-0000
Totalt155127067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Särskilda undervisningsgrupper för hörselskadade elever

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub276 yrkande 2.

Reservation 11 (fp)

13. Rätt till teckenspråksundervisning för hörselskadade elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub276 yrkande 3.

14. Teckenspråkstolk för döva i s.k. kompletterande utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub422.

15. Särskolan som egen skolform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub380 yrkande 1 och 2001/02:Ub448 yrkande 3.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (kd)

16. Begreppet särskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub491.

17. Utvärdering av särskoleundervisningens kvalitet och resultat

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub380 yrkande 3.

Reservation 14 (m)

18. Rätt för asylsökande barn till utbildning i särskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf394 yrkande 8.

19. Placering av barn i särskolan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub331, 2001/02:Ub373, 2001/02:Ub380 yrkande 2 samt 2001/02:Ub448 yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (m, kd)

20. Elever i särskolan med invandrar- eller flyktingbakgrund

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub380 yrkande 4.

Reservation 16 (m)

21. Särskoleelevers fortsatta utbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub448 yrkande 4.

Reservation 17 (kd)

22. Rätt för utvecklingsstörda till vuxenutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub322 yrkande 17, 2001/02:Ub380 yrkande 5, 2001/02:Ub448 yrkande 5 och 2001/02:Ub549 yrkande 2.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

23. Tillstånds- och tillsynsmyndighet för fristående specialskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub448 yrkande 8.

Reservation 19 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060025
m600021
c15003
fp13003
kd0000
v34009
mp15001
-2000
Totalt24537067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag