Elevhälsa, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2005

Beslut

Motioner om elevhälsa (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om elevhälsa. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om elevhälsans betydelse, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak, sex- och samlevnadsundervisning, ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa fysisk aktivitet i skolan, med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-17
Justering: 2005-03-22
Betänkande publicerat: 2005-04-04
Trycklov: 2005-04-04
Reservationer 32
Betänkande 2004/05:UBU10

Motioner om elevhälsa (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om elevhälsa. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om elevhälsans betydelse, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak, sex- och samlevnadsundervisning, ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa fysisk aktivitet i skolan, med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-21
4

Beslut

Beslut: 2005-04-27
29 förslagspunkter, 29 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elevhälsans betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub477 yrkande 29 och 2004/05:Ub480 yrkande 28.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (c)

2. Behov av skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator inom elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 16, 2004/05:Ub413 yrkande 1, 2004/05:Ub444 yrkandena 1-3 och 2004/05:Ub472 yrkande 6.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)

3. Förtydliga skolhälsovårdens anmälnings- och upplysningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub413 yrkande 2.

4. Skolans självmordsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So247 yrkande 2 och 2004/05:So429 yrkande 1.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (c, fp, kd)

5. Skolans förebyggande åtgärder mot drogmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju486 yrkande 11, 2004/05:Ub360 yrkande 2 och 2004/05:Ub408 yrkande 2.

Reservation 7 (fp)

6. ANT-undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So36 yrkande 2, 2004/05:So609 yrkandena 2 och 3 samt 2004/05:Ub480 yrkande 16.

Reservation 8 (kd)

7. Mediekonsumtionens påverkan på barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub375.

8. Sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L295 yrkande 8, 2004/05:U257 yrkande 27, 2004/05:So604 yrkande 9, 2004/05:Ub230 yrkande 25, 2004/05:Ub233 yrkande 6, 2004/05:Ub477 yrkande 24, 2004/05:Ub483 yrkande 3 och 2004/05:A321 yrkande 11.

Reservation 9 (m, c)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

9. Frågor om homo-, bi- och transsexualitet i skolans undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkande 24 och 2004/05:Ub442 yrkandena 2, 5 och 8.

Reservation 13 (fp, mp)

10. Lag om likabehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkande 16, 2004/05:Ub442 yrkande 3 och 2004/05:A351 yrkande 1.

Reservation 14 (mp)

11. Motverka sexuella trakasserier i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A355 yrkande 17.

Reservation 15 (c, fp, kd)

12. Motverka homofobi i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A321 yrkande 15.

13. Respekt för elevers olikheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub233 yrkande 1.

Reservation 16 (m)

14. Feministisk självförsvarsträning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub345 yrkandena 1 och 2.

Reservation 17 (v)

15. Undervisning i feminism och genustänkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub483 yrkande 1.

16. Antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub215, 2004/05:Ub236, 2004/05:Ub258 yrkande 17 och 2004/05:Ub264.

Reservation 18 (fp)

17. Fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr269 yrkande 3, 2004/05:Ub210, 2004/05:Ub248 yrkande 2, 2004/05:Ub316, 2004/05:Ub323 yrkande 3, 2004/05:Ub325 och 2004/05:Ub480 yrkande 13.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (kd)
Reservation 21 (c)
Reservation 22 (mp)

18. Kost och motion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr365 yrkande 4, 2004/05:Ub230 yrkande 8, 2004/05:Ub248 yrkande 1, 2004/05:Ub283 och 2004/05:Ub431 yrkande 1.

Reservation 23 (fp)

19. Skolans ansvar för barns övervikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub323 yrkande 2 och 2004/05:Ub437 yrkande 1.

Reservation 24 (mp)

20. Hem- och konsumentkunskapens roll för hälsosamma kostvanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub431 yrkande 2 och 2004/05:MJ499 yrkande 2.

Reservation 25 (m, kd)

21. Vikten av ekologisk och närodlad mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub323 yrkande 1.

22. Simundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub398, 2004/05:Ub400 och 2004/05:Ub499.

23. Elevskyddsombud från årskurs 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkandena 9 och 10 samt 2004/05:Ub475.

Reservation 26 (mp)

24. Elevskyddsombudens befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub230 yrkande 11, 2004/05:Ub477 yrkande 28 och 2004/05:Ub497.

Reservation 27 (c, mp)

25. Skolans arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub287 och 2004/05:Ub480 yrkande 42.

Reservation 28 (kd)

26. Vikten av god arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub233 yrkande 4.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

27. Arbetsro i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub477 yrkande 22 och 2004/05:Ub480 yrkande 3.

Reservation 30 (fp, kd)
Reservation 31 (m, c)

28. Riktlinjer för bullernivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub318 yrkande 2.

Reservation 32 (kd, mp)

29. Kontroll av skolans inre bullernivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub318 yrkande 1.