En politik för tillväxt och livskraft i helalandet

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2001

Beslut

Ny politik för regional utveckling (NU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag till en ny politik för hållbar regional utveckling i alla delar av landet. Det tidigare politikområdet regionalpolitik och delområdet regional näringspolitik slås samman och bildar ett nytt politikområde, som benämns regional utvecklingspolitik. Riksdagen godkände också regeringens förslag till strategier inom den regionala utvecklingspolitiken. Vidare godkändes regeringens förslag om lokala utvecklingsprogram för kommersiell service.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-11-01
Justering: 2001-11-27
Trycklov: 2001-12-04
Reservationer 17
Betänkande 2001/02:NU4

Ny politik för regional utveckling (NU4)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till en ny politik för hållbar regional utveckling i alla delar av landet. Det tidigare politikområdet regionalpolitik och delområdet regional näringspolitik slås samman och bildar ett nytt politikområde, som benämns regional utvecklingspolitik. Riksdagen föreslås också ställa sig också bakom regeringens förslag till strategier inom den regionala utvecklingspolitiken. Vidare föreslås riksdagen godkänna regeringens förslag om lokala utvecklingsprogram för kommersiell service.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-12
4

Beslut

Beslut: 2001-12-12
20 förslagspunkter, 6 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fråga om avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N12.

2. Ett nytt politikområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett nytt politikområde. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4 punkt 1.1 och avslår motion 2001/02:N372 yrkande 5.

3. Inriktning av den regionala utvecklingspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om målet för den regionala utvecklingspolitiken och strategier för att nå den regionala utvecklingspolitikens mål. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4 punkterna 1.2 och 1.3 och avslår motionerna 2001/02:K16 yrkande 2, 2001/02: So637 yrkande 22, 2001/02:N13, 2001/02:N23 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7, 8 och 12, 2001/02:N25 yrkandena 1, 2, 5-8, 10 och 15, motion 2001/02: N27 yrkandena 1-3, 16, 32, 37-39 och 43, 2001/02:N31 yrkandena 1-3, 2001/02:N32, 2001/02:N236, 2001/02:N262 yrkandena 1-3 och 16, 2001/02:N263 yrkande 4, 2001/02:N364 yrkandena 4, 10 och 21 och 2001/02:N372 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07308
c01800
fp01303
kd03705
v38005
mp15001
-0000
Totalt171143035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Transportfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N25 yrkande 9 och 2001/02:N364 yrkande 13.

Reservation 2 (m)

5. Strukturomvandling och lokalisering av arbetstillfällen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N17 yrkande 5, 2001/02:N27 yrkande 42, 2001/02:N201, 2001/02:N240, 2001/02:N242, 2001/02:N254, 2001/02:N259, 2001/02:N262 yrkande 14, 2001/02:N263 yrkande 11, 2001/02:N276, 2001/02:N284, 2001/02:N291, 2001/02:N294 och 2001/02:N301.

Reservation 3 (c)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m72018
c01800
fp12103
kd37005
v38005
mp15001
-2000
Totalt29419135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Storstadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So501 yrkande 5, 2001/02:N21, 2001/02:N224 yrkande 1 och 2001/02:N245.

7. Stärkt lokal näringslivsutveckling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N31 yrkande 9.

Reservation 4 (m, fp, kd)

8. Skattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N18 yrkande 2, 2001/02:N27 yrkandena 40 och 41, 2001/02:N28, 2001/02:N30 och 2001/02:N33.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170113
m07308
c01800
fp01303
kd03705
v37015
mp15001
-0200
Totalt169143235

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Lokala och regionala resurscentra för kvinnor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N27 yrkandena 24 och 25 och 2001/02:A212 yrkande 10.

Reservation 6 (m, fp, kd)
Reservation 7 (c)

10. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N23 yrkande 13, 2001/02:N25 yrkande 13 och 2001/02:N27 yrkandena 12 och 17-19.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07308
c01800
fp01303
kd03705
v38005
mp15001
-0000
Totalt171143035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Regionalt nedsatta socialavgifter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N18 yrkande 1, 2001/02:N23 yrkande 14, 2001/02:N25 yrkande 3, 2001/02:N27 yrkandena 22 och 23, 2001/02:N31 yrkande 11 och 2001/02:N372 yrkande 8.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

12. Ett program för hållbar tillväxt inom det nationella trä-klustret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N19 och 2001/02:N27 yrkandena 11, 20 och 21.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07308
c01800
fp01303
kd03705
v38005
mp15001
-0000
Totalt171143035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Riskkapital, lån och garantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf400 yrkande 7, 2001/02:N20, 2001/02:N27 yrkandena 29 och 30, 2001/02:N31 yrkande 12, 2001/02: N247, 2001/02:N257, 2001/02:N263 yrkande 10, 2001/02:N265 yrkande 10, 2001/02:N293 och 2001/02:N355.

Reservation 11 (c)
Reservation 12 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07308
c00180
fp01303
kd03705
v38005
mp15001
-0200
Totalt1711251835

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Regionala kreditgarantiföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N314 yrkande 7, 2001/02:N364 yrkande 8 och 2001/02:N365 yrkande 9.

15. Regionalpolitiska bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N23 yrkande 3 och 2001/02:N27 yrkande 27.

16. Åtgärder för turistnäringen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr279 yrkande 13, 2001/02:N23 yrkande 16, 2001/02:N27 yrkande 8, 2001/02:N203, 2001/02:N265 yrkande 13, 2001/02:N280 och 2001/02:N374 yrkande 6.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

17. Lokala program för entreprenörskap och lokalt utvecklings-arbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:N274, 2001/02:N14, 2001/02:N27 yrkande 35, 2001/02:N262 yrkande 13, 2001/02:N265 yrkandena 2, 3, 6, 7 och 15, 2001/02:N270, 2001/02:N287 och 2001/02:N316 yrkande 4.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

18. Utökad användning av bygdemedel och återföring av del av vattenkraftsvinster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N227, 2001/02:N231, 2001/02: N235, 2001/02:N250, 2001/02:N363 och 2001/02:N364 yrkande 14.

Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m73008
c01800
fp12103
kd02355
v03715
mp01501
-2000
Totalt205733635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Servicefrågor

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om införande av lokala utvecklingsprogram för kommersiell service. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4 punkt 1.9 och avslår motionerna 2001/02:Sk288 yrkande 17, 2001/02:N23 yrkande 17, 2001/02:N25 yrkande 12, 2001/02:N27 yrkande 7, 2001/02:N256, 2001/02:N262 yrkandena 9 och 10 och 2001/02:N265 yrkande 9.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

20. Åtgärder i län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår a) motionerna 2001/02:N313 yrkande 1 och 2001/02:N319 yrkande 1 (Stockholms län), b) motion 2001/02:N354 (östra Mellansverige), c) motionerna 2001/02:Mj220 yrkande 4, 2001/02:N230 yrkandena 1-3, 2001/02:N232 och 2001/02:N353 (Sveriges skärgårdar), d) motion 2001/02:N216 (Östergötlands län), e) motion 2001/02:N309 (Kalmar län), f) motion 2001/02:N24 (Gotlands län), g) motionerna 2001/02:N218 yrkande 1 och 2001/02:N258 yrkandena 1-3 (Öresundsregionen), h) motion 2001/02:N333 (Västra Götalands län), i) motion 2001/02:N317 yrkandena 1-3 och 5-8 (Västsverige), j) motionerna 2001/02:N15, 2001/02:N22 och 2001/02:N325 yrkandena 1, 2 och 4-6 (Värmlands län och Dalsland), k) motion 2001/02:N346 (Örebro län), l) motion 2001/02:N29 (Västmanlands län), m) motionerna 2001/02:N16, 2001/02:N17 yrkandena 1 och 3 och 2001/02:N26 (Dalarnas län).