En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Högskolor får större möjligheter att anpassa sin organisation efter de egna förutsättningarna (UbU23)

Självbestämmandet för statliga universitet och högskolor ska öka. Riksdagen har därför beslutat att lärosätena ska kunna anpassa organisation, läraranställningar och utbildning efter de egna förutsättningarna. Detta innebär bland annat att universiteten och högskolorna: Själva ska få bestämma sin interna organisation, bortsett från styrelse och rektor. Vid sidan av professorer och lektorer själva ska få bestämma vilka kategorier av lärare som ska anställas. Högskolorna ska själva också få bestämma vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som bör gälla för dessa lärare. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-22
Justering: 2010-05-27
Betänkande publicerat: 2010-05-28
Trycklov: 2010-05-28
Reservationer 2
bet 2009/10:UbU23

Högskolor får större möjligheter att anpassa sin organisation efter de egna förutsättningarna (UbU23)

Regeringen vill öka självbestämmandet för statliga universitet och högskolor. Regeringens förslår därför att lärosätena ska kunna anpassa organisation, läraranställningar och utbildning efter de egna förutsättningarna. Detta innebär bland annat att universiteten och högskolorna:

  • Själva ska få bestämma sin interna organisation, bortsett från styrelse och rektor.
  • Vid sidan av professorer och lektorer själva ska få bestämma vilka kategorier av lärare som ska anställas. Högskolorna ska själva också få bestämma vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som bör gälla för dessa lärare.
De föreslagna lagändringarna kan börja gälla från den 1 januari 2011.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-15
4

Beslut

Beslut: 2010-06-15
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Högskolans interna organisation och läraranställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i högskolelagen (1992:1434), och
lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
dels godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om att en tillsvidareanställd lektor under vissa förutsättningar ska anställas som professor inte längre ska gälla (avsnitt 7.5).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:149 punkterna 1-3 och avslår motion 2009/10:Ub11 yrkande 1.

Reservation 1 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m860010
c27002
fp24004
kd21003
v01804
mp01801
-1000
Totalt159153037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Reviderat förslag till ökad frihet för universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub11 yrkande 2.

Reservation 2 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860010
c27002
fp24004
kd21003
v01804
mp01801
-1000
Totalt159151039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag