En amnesti för explosiva varor

Försvarsutskottets bet 2017/18:FöU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Amnesti för explosiva varor ska gälla under begränsad tid (FöU13)

Det införs en tidsbegränsad lag om amnesti för explosiva varor, till exempel handgranater och sprängämnen. Syftet med den är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag måste en person som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ha ett tillstånd för att få göra det. Dessutom måste en person som får tillgång till explosiva varor utan att ha tillstånd till det direkt ta kontakt med Polismyndigheten. Förslaget om amnesti innebär att personer som hanterar en explosiv vara utan att ha tillstånd att göra det inte ska kunna dömas för brott. Det gäller under förutsättning att hen frivilligt tar kontakt med polisen och lämnar information som gör att polisen kan ta hand om varan.

Amnestin ska gälla från den 15 oktober 2018 till den 11 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-26
Reservationer 2
bet 2017/18:FöU13

Alla beredningar i utskottet

2018-04-19, 2018-04-12

Amnesti för explosiva varor ska gälla under begränsad tid (FöU13)

Det införs en tidsbegränsad lag om amnesti för explosiva varor, till exempel handgranater och sprängämnen. Syftet med den är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag måste en person som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ha ett tillstånd för att få göra det. Dessutom måste en person som får tillgång till explosiva varor utan att ha tillstånd till det direkt ta kontakt med Polismyndigheten. Förslaget om amnesti innebär att personer som hanterar en explosiv vara utan att ha tillstånd att göra det inte ska kunna dömas för brott. Det gäller under förutsättning att hen frivilligt tar kontakt med polisen och lämnar information som gör att polisen kan ta hand om varan.

Amnestin ska gälla från den 15 oktober 2018 till den 11 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Amnesti för explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:116 och avslår motion

2017/18:4010 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

2. Utredning av en amnesti för explosiva varor i samverkan mellan Polismyndigheten och Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4010 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 10
SD 31 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 280 15 0 54