En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Civilutskottets bet 2017/18:CU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Anpassning av lagar när dataskyddsförordningen börjar gälla (CU21)

I maj börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. I och med det genomförs ändringar i ett antal lagar som ligger inom miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ändringarna innebär bland annat att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-13
bet 2017/18:CU21

Alla beredningar i utskottet

2018-03-20

Anpassning av lagar när dataskyddsförordningen börjar gälla (CU21)

I maj börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. I och med det genomförs ändringar i ett antal lagar som ligger inom miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ändringarna innebär bland annat att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
2. lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
3. lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation,
4. lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:133 punkterna 1-4.