En brottsofferfond, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-04-14
Justering: 1994-05-11
Betänkande 1993/94:JuU25

Alla beredningar i utskottet

1994-04-14, 1994-03-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-18
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19

Protokoll med beslut