En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1994/95:AU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-05-11
Justering: 1995-05-19
Betänkande 1994/95:AU15

Alla beredningar i utskottet

1995-05-11, 1995-05-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-02
4

Beslut

Beslut: 1995-06-07

Protokoll med beslut