En effektivare fordonskontroll

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-03
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:TU35

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08

Protokoll med beslut