En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m.

Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juli 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.