En förnyad folkhälsopolitik

Socialutskottets bet 2007/08:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2008

Beslut

En förnyad folkhälsopolitik (SoU11)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till en förnyad folkhälsopolitik. Riksdagen tycker som regeringen att en verkligt effektiv folkhälsopolitik ska genomföras med utgångspunkt i den enskilda människans integritet och valfrihet som grund, och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. För att nå det övergripande målet för folkhälsoarbetet - att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - krävs ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete inom samtliga sektorer som påverkar folkhälsans utveckling. En samlad målstruktur med följande elva målområden införs: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-06
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-28
Trycklov: 2008-05-28
Reservationer 50
bet 2007/08:SoU11

Alla beredningar i utskottet

2008-05-06

En förnyad folkhälsopolitik (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till en förnyad folkhälsopolitik. Utskottet tycker som regeringen att en verkligt effektiv folkhälsopolitik ska genomföras med utgångspunkt i den enskilda människans integritet och valfrihet som grund, och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. För att nå det övergripande målet för folkhälsoarbetet - att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - krävs ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete inom samtliga sektorer som påverkar folkhälsans utveckling. En samlad målstruktur med följande elva målområden föreslås:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-04
4

Beslut

Beslut: 2008-06-05
45 förslagspunkter, 39 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 5 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omformulering av rubrikerna på folkhälsopolitikens målområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag på omformulering av rubrikerna på folkhälsopolitikens målområden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:110 och avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (mp)

2. Nya delmål m.m. inom folkhälsopolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17,
2007/08:So226 av Christer Winbäck (fp) yrkande 1,
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1, 2 och 4 samt
2007/08:So241 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960232
m730024
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp14104
Totalt24619282

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 3 och 4,
2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 6 och 7 samt
2007/08:So493 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 3 (mp)

4. Utveckling av bestämningsfaktorer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 5, 6 och 8 samt
2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt23633080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Utjämning av skillnader i hälsa m.m. för missgynnade grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 5 (s, v)

6. Förstärkning av Statens folkhälsoinstituts kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 6 (v)

7. Barns och ungas uppväxtvillkor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So301 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s),
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 4 och 5 samt
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 7 (s, v, mp)

8. Uppdrag till Barnombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:So437 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12.

Reservation 9 (v)

9. Familjecentraler och samordning av stödinsatser för barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 9 och 10 samt
2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 10 (mp)

10. Hälsofrämjande arbetsplatser och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 6 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 11 (s, mp)
Reservation 12 (v)

11. Insatser inom miljökvalitetsmålen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 12-15 och 26.

Reservation 13 (mp)

12. Luftföroreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 16.

Reservation 14 (mp)

13. Buller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C226 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 1,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 17 och 18,
2007/08:So396 av Sven Bergström och Ulrika Carlsson i Skövde (båda c) och
2007/08:So488 av Barbro Westerholm (fp).

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

14. Hörselskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So226 av Christer Winbäck (fp) yrkande 3 och
2007/08:So237 av Agneta Berliner (fp) yrkandena 1 och 2.

15. Certifiering av allergisanerade hotellrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So300 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s).

16. Insatser inom väg och trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 24 och 25.

Reservation 17 (mp)

17. Elektromagnetiska fält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 19-23.

Reservation 18 (mp)

18. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 27 och 28,
2007/08:So268 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s) och
2007/08:So410 av Hannah Bergstedt (s).

Reservation 19 (s)
Reservation 20 (mp)

19. Hälsotrappan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So470 av Jan Lindholm (mp).

Reservation 21 (mp)

20. HBT-kompetens och bemötande inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkandena 5 och 7,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 29, 31 och 35,
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkandena 2 och 3,
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 37,
2007/08:So576 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) yrkandena 1 och 4 samt
2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 14.

Reservation 22 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138131080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. HBT-personers hälsa och livssituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 12,
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 2,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 30 och 36,
2007/08:So323 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s) och
2007/08:So576 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) yrkandena 3 och 5.

Reservation 23 (s)
Reservation 24 (mp)

22. Pneumokockvaccin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So317 av Kerstin Engle (s),
2007/08:So531 av Sven Gunnar Persson (kd) och
2007/08:So579 av Margareta Israelsson (s).

23. De nationella vaccinationsprogrammen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkandena 2 och 3,
2007/08:So224 av Cecilia Magnusson (m),
2007/08:So255 av Birgitta Sellén och Ulrika Carlsson i Skövde (båda c),
2007/08:So272 av Veronica Palm (s),
2007/08:So345 av Anne Ludvigsson (s),
2007/08:So350 av Sinikka Bohlin (s),
2007/08:So379 av Gunvor G Ericson (mp),
2007/08:So414 av Kerstin Engle och Inger Jarl Beck (båda s),
2007/08:So462 av Elina Linna och Eva Olofsson (båda v),
2007/08:So494 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 1, 3 och 4,
2007/08:So506 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2007/08:So511 av Birgitta Ohlsson (fp) och
2007/08:So552 av Hillevi Engström (m).

Reservation 25 (mp)

24. Översyn av smittskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7 och
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 26 (v)
Reservation 27 (mp)

25. Tvångsisolering av hivpositiva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So576 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) yrkande 6.

Reservation 28 (v, mp)

26. Nordiskt arbete kring smittsamma sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So362 av Göte Wahlström och Sinikka Bohlin (båda s).

27. Åtgärder mot spridning av sexuellt överförbara sjukdomar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (båda s),
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 3 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 32.

Reservation 29 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138130081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 33 och 34.

Reservation 30 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m750022
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt138131080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Sexualvanor och sexuell hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So409 av Hannah Bergstedt (s) och
2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp).

Reservation 31 (s)
Reservation 32 (v, mp)

30. Nya preventivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 37.

Reservation 33 (v, mp)

31. Mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 7 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 38.

Reservation 34 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m740023
c24005
fp21007
kd18006
v01804
mp01504
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 8,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 39 och 40,
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5,
2007/08:So456 av Pia Nilsson (s),
2007/08:So467 av Anne Marie Brodén (m),
2007/08:So559 av Peter Jeppsson m.fl. (s) och
2007/08:So569 av Ingemar Vänerlöv (kd).

Reservation 35 (s)
Reservation 36 (v)
Reservation 37 (mp)

33. Sällskapsdjurens och naturens inverkan på välbefinnandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So276 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (båda c),
2007/08:So342 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 1-5 och
2007/08:So510 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp).

Reservation 38 (mp)

34. Hälsofrämjande kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 7 och
2007/08:So522 av Hillevi Larsson (s).

Reservation 39 (mp)

35. Tobaksprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 43 och 44,
2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 och
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 1, 6, 7 och 9.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

36. Rökfria miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 45,
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 2-4 och
2007/08:So312 av Patrik Forslund (m).

Reservation 42 (mp)

37. Tobaksförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 41 och 42,
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 10,
2007/08:So549 av Sven Gunnar Persson (kd),
2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 13 och
2007/08:So586 av Johan Pehrson (fp).

Reservation 43 (s, mp)

38. Forskning om snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So293 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkande 5.

Reservation 44 (mp)

39. Övriga motioner om tobak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So235 av Mats G Nilsson (m),
2007/08:So550 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Hans Rothenberg (båda m) och
2007/08:So551 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Finn Bengtsson (båda m).

40. Motioner om narkotika och dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju335 av Ulf Sjösten (m),
2007/08:Ju442 av Johan Pehrson (fp) yrkandena 1 och 2,
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 5 i denna del,
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 46,
2007/08:So226 av Christer Winbäck (fp) yrkande 2,
2007/08:So250 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2007/08:So252 av Anders Hansson (m),
2007/08:So274 av Birgitta Sellén (c),
2007/08:So292 av Sten Nordin och Jan-Evert Rådhström (båda m),
2007/08:So301 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s),
2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström (båda s) yrkandena 2-4,
2007/08:So444 av Egon Frid (v) yrkande 1,
2007/08:So493 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 12 och 13 samt
2007/08:So556 av Anita Brodén och Agneta Berliner (båda fp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 45 (s)
Reservation 46 (mp)

41. Sprututbyte för narkomaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So325 av Ulf Sjösten (m).

42. Vård- och behandlingsgaranti m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So408 av Alice Åström m.fl. (v) yrkandena 4-7 och
2007/08:So444 av Egon Frid (v) yrkande 3.

Reservation 47 (v)

43. Vårdinsatser för gravida kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 48 (v)

44. Spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 6.

Reservation 49 (s)

45. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 3 och
2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 47-51.

Reservation 50 (v)
Reservation 51 (mp)