En förnyad lärarutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2000

Beslut

Lärarutbildningen förnyas (UbU3)

Lärarutbildningen förnyas. Åtta av de olika lärarexamina som finns i dag ersätts med en ny examen, kallad lärarexamen. Flyglärarexamen, folkhögskollärarexamen och specialpedagogexamen blir kvar som separata examina. Den nya lärarexamen sätts samman av tre s.k. utbildningsområden: allmänt utbildningsområde 60 poäng, som innehåller de lärargemensamma momenten, inriktningar (minst 40 poäng), som anger lärarexamens profil samt specialiseringar (minst 20 poäng) som kan vara en fördjupning eller breddning av tidigare studier. Den nya lärarexamen innebär att utbildningstiden förlängs för förskollärare, fritidspedagoger och lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. Lärarutbildningsreformen beräknas bli genomförd fr.o.m. den 1 juli 2001.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-09-05
Justering: 2000-10-12
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU3

Alla beredningar i utskottet

2000-09-05

Lärarutbildningen förnyas (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en förnyad lärarutbildning. Åtta av de olika lärarexamina som finns i dag ersätts med en ny examen, kallad lärarexamen. Flyglärarexamen, folkhögskollärarexamen och specialpedagogexamen blir kvar som separata examina. Den nya lärarexamen sätts samman av tre s.k. utbildningsområden: allmänt utbildningsområde 60 poäng, som innehåller de lärargemensamma momenten, inriktningar (minst 40 poäng), som anger lärarexamens profil samt specialiseringar (minst 20 poäng) som kan vara en fördjupning eller breddning av tidigare studier. Den nya lärarexamen innebär att utbildningstiden förlängs för förskollärare, fritidspedagoger och lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. Lärarutbildningsreformen beräknas bli genomförd fr.o.m. den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-10-25
4

Beslut

Beslut: 2000-10-25

Protokoll med beslut