En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

LUs bet 2005/06:LU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen (LU36)

Regeringen har redovisat för riksdagen en handlingsplan för hållbar komsumtion för hushållen. Handlingsplanen syftar till att öka konsumenternas möjligheter till hållbar konsumtion, stärka deras motivation till ett ändrat beteende och öka deras engagemang för hållbar konsumtion. Det framtida arbetet kommer att inriktas mot att äta, bo och resa hållbart. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-30
Betänkande publicerat: 2006-06-02
Trycklov: 2006-06-02
Reservationer 1
bet 2005/06:LU36

Alla beredningar i utskottet

2006-04-27, 2006-04-25

Handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen (LU36)

Regeringen har redovisat för riksdagen en handlingsplan för hållbar komsumtion för hushållen. Handlingsplanen syftar till att öka konsumenternas möjligheter till hållbar konsumtion, stärka deras motivation till ett ändrat beteende och öka deras engagemang för hållbar konsumtion. Det framtida arbetet kommer att inriktas mot att äta, bo och resa hållbart. Lagutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-13
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L16 och 2005/06:L17 yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2005/06:107 till handlingarna.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)