En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 september 2017

Beslut

Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om

 • möjligheten att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats
 • rätten till tolkning och översättning
 • jäv
 • hur ett ärende inleds och vad som gäller om myndigheternas utredningsansvar
 • möjligheter att få information om handläggningen av sitt ärende
 • hur myndigheter ska motivera sina beslut
 • när en myndighet får ändra ett beslut
 • vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-06-13
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-15
Reservationer 5
bet 2017/18:KU2

Alla beredningar i utskottet

2017-06-13, 2017-06-01

Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om

 • möjligheten att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats
 • rätten till tolkning och översättning
 • jäv
 • hur ett ärende inleds och vad som gäller om myndigheternas utredningsansvar
 • möjligheter att få information om handläggningen av sitt ärende
 • hur myndigheter ska motivera sina beslut
 • när en myndighet får ändra ett beslut
 • vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-20
Debatt i kammaren: 2017-09-21
4

Beslut

Beslut: 2017-09-21
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 21 september 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny förvaltningslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
förvaltningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:180 punkt 1 och avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)

2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
2. lag om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:180 punkterna 2 och 3.

3. Myndigheternas handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1469 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3 och

2016/17:2629 av Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe (båda C).

4. Utvärdering av åtgärderna mot långsam handläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

5. Svenska som huvudspråk i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

6. Tolkning och översättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:6 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1391 av Carina Herrstedt (SD),

2016/17:1861 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2327 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2,

2016/17:3253 av Anders Hansson (M) och

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 3 34 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 252 36 0 61


7. Myndighetsutövning och kommunikations- och motiveringsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 37 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 1
Totalt 249 39 0 61