En modernare kriminalvårdslag

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2006

Beslut

Övergången från fängelse till frihet ska bli bättre (JuU33)

Övergången från livet i anstalt till livet i frihet ska bli bättre och mer strukturerad. Utslussningen ska anpassas till vad varje intagen behöver för att förbättra förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig i samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. Det ska finnas fyra typer av utslussningar: Frigång: Innebär att den intagne under dagtid arbetar, deltar i undervisning, får behandling eller deltar i någon annan sysselsättning utanför anstalten. Vårdvistelse: Innebär en utökning av den möjlighet som i dag finns att vistas utanför anstalt för vård mot missbruk. Vistelse i halvvägshus: Innebär att den intagne är placerad i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd och tillsyn. Utökad frigång: Innebär att den intagne under kontrollerade former avtjänar sista delen av fängelsestraffet i sin bostad. Villkorlig frigivning ska även i fortsättningen normalt ske när den intagne har avtjänat två tredjedelar, men minst en månad, av strafftiden. Om det vid den tidpunkten finns synnerliga skäl mot att den intagne ska friges villkorligt, till exempel att han eller hon allvarligt misskött sig, ska den villkorliga frigivningen skjutas upp. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-11
Betänkande publicerat: 2006-05-12
Trycklov: 2006-05-12
Reservationer 45
Betänkande 2005/06:JuU33

Alla beredningar i utskottet

2006-04-25

Övergången från fängelse till frihet ska bli bättre (JuU33)

Övergången från livet i anstalt till livet i frihet ska bli bättre och mer strukturerad. Utslussningen ska anpassas till vad varje intagen behöver för att förbättra förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig i samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. Det ska finnas fyra typer av utslussningar:

  • Frigång: Innebär att den intagne under dagtid arbetar, deltar i undervisning, får behandling eller deltar i någon annan sysselsättning utanför anstalten.
  • Vårdvistelse: Innebär en utökning av den möjlighet som i dag finns att vistas utanför anstalt för vård mot missbruk.
  • Vistelse i halvvägshus: Innebär att den intagne är placerad i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd och tillsyn.
  • Utökad frigång: Innebär att den intagne under kontrollerade former avtjänar sista delen av fängelsestraffet i sin bostad.

Villkorlig frigivning ska även i fortsättningen normalt ske när den intagne har avtjänat två tredjedelar, men minst en månad, av strafftiden. Om det vid den tidpunkten finns synnerliga skäl mot att den intagne ska friges villkorligt, till exempel att han eller hon allvarligt misskött sig, ska den villkorliga frigivningen skjutas upp. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2007. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-19
4

Beslut

Beslut: 2006-05-19
54 förslagspunkter, 49 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 1 och 2005/06:Ju31.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m039016
c120010
fp360012
kd002112
v21007
mp16001
-0002
Totalt1873921102

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Frigång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju28 yrkande 3.

3. Vårdvistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju28 yrkande 2.

Reservation 3 (m)

4. Riskbedömning vid vistelse i halvvägshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt såvitt avser 57 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:123 i denna del och avslår motion 2005/06:Ju29 yrkande 4.

Reservation 4 (c)

5. Fotboja vid vistelse i halvvägshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju29 yrkande 5.

Reservation 5 (c)

6. Utslussningsboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So698 yrkande 6.

Reservation 6 (kd)

7. Utökad frigång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om utökad frigång.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:123 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju29 yrkande 2 och 2005/06:Ju30 yrkande 2.

Reservation 7 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m390016
c012010
fp037011
kd200013
v21007
mp16001
-0002
Totalt198490102

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju29 yrkande 1, 2005/06:Ju459 yrkande 26 och 2005/06:Ju529 yrkande 29.

Reservation 8 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m390016
c012010
fp037011
kd021012
v21007
mp16001
-0002
Totalt178700101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Förbättrad utslussningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 11 och 2005/06:Ju398 i denna del.

Reservation 9 (m)

10. Uppföljning av utslussningsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju529 yrkande 31.

Reservation 10 (c, fp)

11. Uppskjuten villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju30 yrkande 1.

Reservation 11 (fp)

12. Halvtidsfrigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju378 yrkande 4, 2004/05:Ju424 yrkande 18, 2005/06:Ju29 yrkande 3, 2005/06:Ju366 yrkande 2, 2005/06:Ju532 yrkande 35 och 2005/06:Ju562 yrkande 15.

Reservation 12 (c)
Reservation 13 (mp)

13. Skötsamhet krav för villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju263, 2005/06:Ju308 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju410 yrkande 13 i denna del och 2005/06:Ju530 yrkande 4.

Reservation 14 (m)

14. Elektronisk fotboja vid villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju314 yrkande 3.

15. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken och
b) lag om ändring i lagen (1974:302) om kriminalvård i anstalt i den mån det inte omfattas av utskottets förslag i det föregående.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:123 i denna del.

16. Kvaliteten inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju459 yrkande 1.

Reservation 15 (c, kd)

17. Samverkan med andra myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju459 yrkandena 27 och 28 samt 2005/06:Ju529 yrkande 28.

Reservation 16 (c, fp, kd)

18. Verkställighetsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju459 yrkande 19 och 2005/06:Ju529 yrkande 1.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

19. Anstalter för utvisningsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju201.

20. Kvinnor i kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju366 yrkande 6, 2005/06:Ju380 yrkande 7, 2005/06:Ju529 yrkande 10, 2005/06:Ju560 och 2005/06:Ju562 yrkande 11.

Reservation 18 (fp)

21. Barn till intagna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju366 yrkandena 7 och 8, 2005/06:Ju529 yrkande 11, 2005/06:Ju562 yrkande 12 och 2005/06:So556 yrkande 8.

Reservation 19 (c, fp, kd)
Reservation 20 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m390016
c001210
fp103611
kd002112
v02107
mp01601
-0002
Totalt1423769101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Självförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju459 yrkande 2 och 2005/06:Ju562 yrkande 5.

Reservation 21 (kd)

23. Förmånssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 4, 2005/06:Ju459 yrkande 20, 2005/06:Ju529 yrkandena 6, 7 och 9 samt 2005/06:Ju562 yrkandena 8 och 9.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

24. Arbetsdrift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju28 yrkande 5.

Reservation 23 (m, fp)

25. Sysselsättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju512, 2005/06:Ju529 yrkande 8, 2005/06:Ju562 yrkande 3 och 2005/06:Ub384 yrkande 3.

Reservation 24 (m, c, fp)

26. Behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 6, 2005/06:Ju381 yrkande 7, 2005/06:Ju410 yrkande 13 i denna del, 2005/06:Ju529 yrkandena 2-4, 2005/06:Ju532 yrkande 34 och 2005/06:Ju562 yrkandena 17 och 18.

Reservation 25 (m, c, fp)

27. Rehabilitering och återanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju562 yrkandena 1 och 6.

28. Motivationsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju459 yrkande 4.

Reservation 26 (kd)

29. Psykiatrisk vård inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju281 yrkande 12, 2004/05:Ju460, 2004/05:So518 yrkande 5 och 2005/06:Ju529 yrkandena 35 och 36.

Reservation 27 (c, fp)

30. Neuropsykiatriska funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju484 yrkande 4.

Reservation 28 (kd)

31. Kostnad för utvisads hemresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju206 och 2005/06:Ju459 yrkande 16.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

32. Tillgång till pornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju297 och 2005/06:Ju350 yrkande 3.

33. Tillgång till pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju205 och 2005/06:Ju459 yrkande 18.

Reservation 30 (m, c, kd)

34. Kontrollåtgärder i anstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 7, 2005/06:Ju459 yrkandena 29 och 30, 2005/06:Ju469 yrkande 2, 2005/06:Ju480 yrkande 15 och 2005/06:Ju529 yrkandena 19, 24 och 25.

Reservation 31 (m, c, fp, kd)

35. Fångombudsman m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju366 yrkandena 4 och 5.

Reservation 32 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m390016
c120010
fp370011
kd210012
v02107
mp16001
-0002
Totalt227210101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Kriminalisera rymning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju30 yrkande 3, 2005/06:Ju235, 2005/06:Ju251, 2005/06:Ju271 yrkande 1, 2005/06:Ju283, 2005/06:Ju308 yrkande 3, 2005/06:Ju340, 2005/06:Ju343, 2005/06:Ju459 yrkande 17, 2005/06:Ju469 yrkande 1 och 2005/06:Ju529 yrkande 26.

Reservation 33 (c, fp, kd)

37. Elektronisk fotboja vid permission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju271 yrkande 2, 2005/06:Ju366 yrkande 9, 2005/06:Ju459 yrkande 14 och 2005/06:Ju529 yrkande 30.

Reservation 34 (m, fp, kd)

38. Långtidspermission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju562 yrkande 14.

Reservation 35 (mp)

39. Kriminalvårdens personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 9, 2005/06:Ju366 yrkande 1, 2005/06:Ju398 i denna del, 2005/06:Ju459 yrkandena 5 och 22, 2005/06:Ju494, 2005/06:Ju529 yrkande 27 i denna del, 2005/06:Ju532 yrkande 32 och 2005/06:Ju562 yrkande 2.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

40. Psykiater i kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju466 yrkande 2, 2005/06:Ju459 yrkande 3 och 2005/06:Ju529 yrkande 5.

Reservation 37 (c, fp, kd)

41. Spetskompetens inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju562 yrkande 7.

42. Kriminalvårdsutbildning i Sala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju511.

43. Sekretess för kriminalvårdens personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju529 yrkandena 21 och 22.

Reservation 38 (fp)

44. Entreprenörskap inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 10, 2005/06:Ju410 yrkande 14, 2005/06:Ju450 yrkandena 1-3, 2005/06:Ju459 yrkande 23 och 2005/06:Ju562 yrkande 4.

Reservation 39 (m, c)

45. Behandling för sexualbrottsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju350 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Ju459 yrkandena 11 och 12.

Reservation 40 (m, kd)

46. Behandling för män som misshandlar kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 3, 2005/06:Ju378 yrkande 6, 2005/06:Ju380 yrkande 23, 2005/06:Ju422 yrkande 7 och 2005/06:Ju427 yrkande 2.

Reservation 41 (m, c, fp, kd)

47. Överförande av verkställighet av fängelsestraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 8, 2005/06:Ju207, 2005/06:Ju410 yrkande 12, 2005/06:Ju486 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju529 yrkande 39 och 2005/06:Ju550.

Reservation 42 (m, c, fp)

48. Ersättning till lekmannaövervakare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju459 yrkande 10 och 2005/06:Ju529 yrkande 27 i denna del.

Reservation 43 (m, c, fp, kd)

49. En ny europeisk fängelsekonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju529 yrkande 40.

Reservation 44 (c, fp)

50. Diskriminering inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju562 yrkande 13.

51. Nationellt underrättelsecentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju529 yrkande 20.

Reservation 45 (fp)

52. Endast häktade i häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 10.

53. Häktet i Västerås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju481 yrkande 6.

54. Andlig vård inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju249 och 2005/06:Kr334 yrkande 27.