En ny kameraövervakningslag

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Ny lag om kameraövervakning (JuU22)

En ny kameraövervakningslag införs från den 1 juli 2013. Huvudprinciperna i den nya lagen är desamma som enligt nuvarande regler. För att sätta upp kameror på allmänna platser som gator och torg krävs även i fortsättningen tillstånd. Den nya lagen ger dock större möjligheter till kameraövervakning utan krav på tillstånd på vissa platser, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus.

För att förstärka integritetsskyddet ska personer som blivit filmade kunna få rätt till ersättning när lagen inte följs. Sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material förstärks också.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-02
Justering: 2013-05-16
Betänkande publicerat: 2013-05-17
Trycklov: 2013-05-17
Reservationer 17
Betänkande 2012/13:JuU22

Alla beredningar i utskottet

2013-05-02, 2013-04-16

Ny lag om kameraövervakning (JuU22)

En ny kameraövervakningslag ska införas från den 1 juli 2013. Huvudprinciperna i den nya lagen ska vara desamma som enligt nuvarande regler. För att sätta upp kameror på allmänna platser som gator och torg krävs även i fortsättningen tillstånd. Den nya lagen ger dock större möjligheter till kameraövervakning utan krav på tillstånd på vissa platser, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus.

För att förstärka integritetsskyddet ska personer som blivit filmade kunna få rätt till ersättning när lagen inte följs. Sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material förstärks också.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-29
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
18 förslagspunkter, 7 acklamationer, 11 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju376 av Fredrik Schulte (M),
2011/12:Ju405 av Thomas Finnborg m.fl. (M) och
2012/13:Ju349 av Fredrik Schulte (M).

2. Kameraövervakningslagens tillämpningsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 § regeringens förslag till kameraövervakningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju23 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kameraövervakning i militärt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 § regeringens förslag till kameraövervakningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02005
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt27337039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bilder från s.k. fartkameror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K354 av Lars Isovaara och Kent Ekeroth (båda SD).

Reservation 3 (SD)

5. Polisens undantag från tillståndsplikten vid risk för allvarlig brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 11 § regeringens förslag till kameraövervakningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (MP, V)

6. Kameraövervakning i och utanför butiker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 13 § regeringens förslag till kameraövervakningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:Ju23 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 2 och
2012/13:Ju24 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1 i denna del.

Reservation 5 (MP, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02005
FP19005
C20003
SD01181
V01702
KD17002
Totalt254381839

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Kameraövervakning i allmänna transportmedel och parkeringshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 14-15 §§ regeringens förslag till kameraövervakningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju24 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1 i denna del.

Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP02005
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt27237040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Kameraövervakning vid jakt och viltvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju280 av Anders Åkesson (C),
2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:Ju304 av Anders Åkesson och Roger Tiefensee (båda C).

Reservation 8 (S)

9. Kameraövervakning för att förebygga brott vid skogs- och lantbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 9 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt191119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Kameraövervakning på idrottsarenor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 70.

Reservation 10 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP20005
FP19005
C20003
SD19001
V17002
KD17002
Totalt209100040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Kameraövervakning i skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju211 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD) och
2012/13:Ju309 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju209 av Roger Haddad (FP),
2011/12:Ju264 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 1,
2012/13:K299 av Rune Wikström (M),
2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:Ju23 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 1,
2012/13:Ju217 av Kent Ekeroth (SD) och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M98009
MP19015
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD16012
Totalt1891910140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 2 och 5.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP02005
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Bevarandetid för material från kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 32 § regeringens förslag till kameraövervakningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju23 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD) yrkande 4.

Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Föreskriftsrätt för Datainspektionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 49 § regeringens förslag till kameraövervakningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:Ju24 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 16 (MP, V)

16. Handläggningstider i ärenden om kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju264 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 2.

17. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. kameraövervakningslag, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkterna 1 i denna del, 2 och 3.

18. Uppföljning av den nya lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju24 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 17 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02005
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt27337039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag