En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-28
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:BoU19

Beredningar i utskottet

1994-04-26, 1994-04-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-01
4

Beslut

Beslut: 1994-06-01