En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 september 2020

Beslut

Riksdagen sade nej till ett initiativ om en oberoende granskning av Sveriges del i Pisa 2018 (UbU4)

Riksdagen har sagt ja till en reservation från S, C, V och MP och samtidigt nej till ett utskottsinitiativ med tillkännagivande till regeringen om att regeringen omgående tillsätter en oberoende utredning för att se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet. Reservanterna säger att OECD redan har blivit ombedd att granska Sveriges resultat en gång till eftersom den organisationen har bäst kunskap om undersökningen och vad som gör den jämförbar mellan länder och över tid.

PISA är en internationell elevstudie som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Den mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Skolverket ansvarar för studien i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till regeringen om att regeringen omgående tillsätter en oberoende utredning för att se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservationen.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-06-16
Justering: 2020-09-10
Trycklov: 2020-09-14
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:UbU4

En oberoende utredning bör se över PISA-undersökningen 2018 (UbU4)

Det får inte finnas oklarheter om trovärdigheten av de siffror som Sverige rapporterade in till PISA-undersökningen 2018 och regeringen har bett den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD att granska resultatet på nytt. Utbildningsutskottet tycker inte att det räcker utan vill att regeringen sätter i gång en oberoende utredning om Sveriges del av undersökningen. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Utredningen bör se över de underlag och metoder som användes i Sverige och hur dessa påverkade resultatet. Exempelvis när det gäller frågan om bortfall och hur många elever som kan exkluderas när det gäller nyanlända elever med kort tid i Sverige.

PISA är en internationell undersökning som genomförs vart tredje år och som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-09-29
Debatt i kammaren: 2020-09-30
4

Beslut

Beslut: 2020-09-30
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 september 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Oberoende utredning av metoderna och resultaten i Sveriges del av PISA 2018

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen omgående tillsätter en oberoende utredning för att se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Reservation 1 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 28 1 293