En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-22
Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:KU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-27
4

Beslut

Beslut: 1994-04-27

Protokoll med beslut