En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 oktober 2019

Nästa händelse: Bordläggning 15 oktober 2019

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-03
Justering: 2019-10-08
Trycklov: 2019-10-11
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:SfU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-03, 2019-09-17

Förslagspunkter

1. Avslag på propositionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3124 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar som avser 2 kap. 1 och 10 a-10 d §§, 56 kap. 3 § samt 62 kap. 12, 13 och 15-17 §§,
2. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:133 punkterna 1 i denna del och 2 samt avslår motion

2018/19:3128 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

3. Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:133 punkt 1 i denna del.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-15
Debatt i kammaren: 2019-10-16
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3124 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar som avser 2 kap. 1 och 10 a-10 d §§, 56 kap. 3 § samt 62 kap. 12, 13 och 15-17 §§,
2. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:133 punkterna 1 i denna del och 2 samt avslår motion

2018/19:3128 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

3. Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:133 punkt 1 i denna del.