En samlad naturvårdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2002

Beslut

En samlad naturvårdspolitik (MJU24)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av en samlad och delvis förnyad naturvårdspolitik. Regeringen redogör för sin grundsyn på naturvårdspolitiken, t.ex. förhållandet naturvård och hållbar utveckling, motiven för regeringens naturvårdspolitik samt vägledande strategier och principer. Vidare redogörs för synen på relationen mellan de av riksdagen fastlagda miljökvalitets- och delmålen och naturvårdspolitiken. Ett antal områden lyfts fram som viktiga i det fortsatta naturvårdsarbetet, bl.a. förstärkt dialog med medborgarna, utvecklat sektorsansvar, det fortsatta genomförandet av områdesskyddet och bevarandet av arter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-25
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-28
Reservationer 30
Betänkande 2001/02:MJU24

En samlad naturvårdspolitik (MJU24)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av en samlad och delvis förnyad naturvårdspolitik. Regeringen redogör för sin grundsyn på naturvårdspolitiken, t.ex. förhållandet naturvård och hållbar utveckling, motiven för regeringens naturvårdspolitik samt vägledande strategier och principer. Vidare redogörs för synen på relationen mellan de av riksdagen fastlagda miljökvalitets- och delmålen och naturvårdspolitiken. Ett antal områden lyfts fram som viktiga i det fortsatta naturvårdsarbetet, bl.a. förstärkt dialog med medborgarna, utvecklat sektorsansvar, det fortsatta genomförandet av områdesskyddet och bevarandet av arter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-10
4

Beslut

Beslut: 2002-06-11
50 förslagspunkter, 24 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målkonflikter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ32 yrkande 1 och 2001/02:MJ29 yrkande 2.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m071010
c17001
fp00151
kd39003
v36007
mp16000
-0002
Totalt230711533

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Sektorsansvaret m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ31 yrkandena 1, 2 och 6.

Reservation 3 (c)

3. Grönområdena i stadsmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ31 yrkande 7.

4. Frivilliga stiftelser

Utskottets förslag: Riksdagen avslår 2001/02:MJ32 yrkande 5.

Reservation 4 (m)

5. Kommunalt ägande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ32 yrkande 6.

Reservation 5 (m)

6. Kommunala naturvårdsplaner m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ32 yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (m)

7. Strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ30 yrkande 3.

Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m710010
c16101
fp11401
kd38103
v36007
mp16000
-0000
Totalt30016033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Allemansrätten m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ32 yrkande 7, 2001/02:MJ212, 2001/02:MJ220 yrkande 6, 2001/02:MJ339 yrkande 8, 2001/02:MJ343 yrkande 7, 2001/02:N27 yrkande 14 och 2001/02:N374 yrkande 11.

Reservation 8 (m, c, kd)

9. Ekologiskt hållbar turism

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ31 yrkande 8.

Reservation 9 (c)

10. Skotertrafik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ398 och 2001/02:MJ491.

11. Naturreservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ30 yrkande 1, 2001/02:MJ375 yrkande 4, 2001/02:MJ447, 2001/02:MJ515 yrkande 14 och 2001/02: MJ521 yrkandena 1 och 3.

Reservation 10 (fp)

12. Nationalparksplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ273.

13. Omberg som nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ280, 2001/02:MJ324 och 2001/02:MJ347.

14. Frivilliga avsättningar av mark m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår 2001/02:MJ31 yrkandena 3 och 4, 2001/02:MJ205 yrkande 1, 2001/02:MJ337 yrkande 30 samt 2001/02:MJ520 yrkande 31.

Reservation 11 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m070011
c01701
fp12202
kd03903
v36007
mp16000
-0000
Totalt186128035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Ersättningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ31 yrkande 5, 2001/02:MJ32 yrkande 4, 2001/02:MJ495 och 2001/02:MJ523 yrkande 12.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (c)
Reservation 14 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s121019
m107010
c10161
fp14011
kd03903
v36007
mp16000
-0002
Totalt189398833

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Granskning av genomförandet av skogsreservat

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ419 yrkande 8.

Reservation 15 (m)

17. Lokalt förankrade skötselplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ503.

18. Ökning av andelen gammal skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ460.

19. Bevarande av kulturväxter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ489.

20. Nationell strategi för biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ463 yrkandena 1 och 2.

21. Jakt på rödlistade arter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ463 yrkande 3.

Reservation 16 (mp)

22. Vitryggig hackspett

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ276 yrkande 3.

23. Nordiskt samarbete i rovdjursfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ206 yrkande 1.

Reservation 17 (c)

24. Rovdjurscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ202, 2001/02:MJ206 yrkande 2, 2001/02:MJ327 och 2001/02:MJ362.

25. Vargstammen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ217 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:MJ227 yrkandena 1, 2 och 4.

26. Övriga rovdjursfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ248 yrkandena 1 och 4.

Reservation 18 (m)

27. Spanska skogssnigeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ316.

28. Marina ekosystem

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ513 yrkandena 4, 5 och 15.

Reservation 19 (fp, mp)

29. Småskalig näringsverksamhet i skärgården

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ220 yrkande 1.

Reservation 20 (c)

30. Beslutanderätt m.m. i skärgårdsregionerna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ220 yrkande 5.

Reservation 21 (c)

31. Driftkostnader för strandstädning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ506.

Reservation 22 (c, kd)

32. Vattendomars efterlevnad

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ29 yrkande 1.

Reservation 23 (fp)

33. Småskalig vattenkraft

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ30 yrkande 4.

Reservation 24 (fp)

34. Skydd av vildlax

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ522 yrkande 3.

35. Strömmar och vattendrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ404, 2001/02:MJ480 och 2001/02:MJ522 yrkande 4.

36. Sälskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ439 yrkande 4.

37. Skydd av våtmarker m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ30 yrkande 2, 2001/02:MJ457 och 2001/02:521 yrkande 4.

Reservation 25 (fp)

38. Inventering av landets biologiska mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ351.

39. Skrivelse om biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ463 yrkande 4.

40. EU:s transport- och jordbrukspolitik m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ28 yrkandena 1, 2 och 6.

Reservation 26 (v)

41. Marina reservat inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion MJ28 yrkande 3.

42. Ändring av EG:s fågelskyddsdirektiv m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ902 yrkande 2, 2000/01:MJ903 yrkande 1, 2000/01:MJ904 yrkande 1, 2000/01:MJ905 yrkande 1 och 2, 2000/01:MJ908 yrkande 3, 2000/01:MJ909 yrkande 1, 2000/01:MJ911 yrkande 6, 2000/01:MJ912, 2000/01:MJ919, 2000/01:MJ920 yrkande 3, 2001/02:MJ214 yrkande 2, 2001/02:MJ228, 2001/02:MJ236, 2001/02: MJ238, 2001/02:MJ420 yrkande 7 delvis samt 2001/02:MJ505 .

Reservation 27 (m, c, kd)

43. Fågeljakten och EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ245, 2001/02:MJ295 och 2001/02:MJ465 yrkandena 1 och 2.

44. Konventionen om biologisk mångfald och WTO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ28 yrkande 4.

Reservation 28 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m700011
c17001
fp15001
kd39003
v03607
mp01600
-0000
Totalt26352034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

45. Konventionen om biologisk mångfald och TRIPS-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ28 yrkande 5.

Reservation 29 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m710010
c16011
fp15001
kd39003
v13507
mp01600
-0002
Totalt26451133

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

46. World Commission on Dams riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ28 yrkande 7.

Reservation 30 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m710010
c17001
fp15001
kd39003
v03607
mp01600
-0000
Totalt26452033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

47. Handeln med utrotningshotade djur och växter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ255.

48. Valjakt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ345 yrkandena 1 och 2.

49. Odlat ädelträ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ332.

50. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:173 till handlingarna.