En skogspolitik i takt med tiden

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2007/08:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2008

Beslut

Skogen som förnybar resurs (MJU18)

Skogsvårdslagens så kallade portalparagraf kompletteras för att avspegla skogens roll som en förnybar resurs. Ett nytt skogsmarksbegrepp införs också. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-22
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-06-03
Trycklov: 2008-06-03
Reservationer 45
bet 2007/08:MJU18

Skogen som förnybar resurs (MJU18)

Skogsvårdslagens så kallade portalparagraf kompletteras för att avspegla skogens roll som en förnybar resurs. Ett nytt skogsmarksbegrepp införs också. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2009. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-16
4

Beslut

Beslut: 2008-06-16
29 förslagspunkter, 23 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ15 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s992029
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp16003
Totalt26120068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Allmänna utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkandena 5 och 14 samt 2007/08:MJ14 yrkandena 1-3 och 7.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (mp)

3. Jämställdhet och integration inom skogsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ15 yrkandena 15 och 16.

Reservation 4 (v)

4. Behov av ny kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkande 13, 2007/08:MJ13 i denna del och 2007/08:MJ14 yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100029
m850012
c21008
fp20008
kd18006
v18004
mp00154
Totalt1631001571

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Beredskap vid stormar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ13 i denna del och 2007/08:MJ14 yrkande 6.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (mp)

6. En utvecklad portalparagraf

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 § regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:108 i denna del och avslår motion 2007/08:MJ14 yrkandena 9 och 23.

Reservation 9 (mp)

7. Ny definition av skogsmark m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 § regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:108 i denna del och avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkande 10 och 2007/08:MJ15 yrkande 2.

Reservation 10 (v)
Reservation 11 (mp)

8. Miljöorganisationers talerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ14 yrkande 8.

Reservation 12 (mp)

9. Skogs- och miljöredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkande 3, 2007/08:MJ14 yrkande 11 och 2007/08:MJ234 yrkande 4.

Reservation 13 (s, v)
Reservation 14 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp00163
Totalt1461201667

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och skyddsskog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkande 12 och 2007/08:MJ15 yrkande 5.

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

11. Sanktionsavgift m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkande 10, 2007/08:MJ14 yrkandena 13 och 14, 2007/08:MJ15 yrkande 4 och 2007/08:MJ234 yrkande 3.

Reservation 17 (s, v, mp)

12. Allmänt om ökad skogsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkandena 1 och 2, 2007/08:MJ13 i denna del, 2007/08:MJ220 och 2007/08:MJ439.

Reservation 18 (s)

13. Skog och vilt i balans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkande 8, 2007/08:MJ14 yrkande 17 och 2007/08:MJ270.

Reservation 19 (s)
Reservation 20 (mp)

14. Åtgärder för ökad virkesproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ14 yrkandena 16, 18, 19 och 21.

Reservation 21 (mp)

15. Intensivodling av skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkande 22 och 2007/08:MJ15 yrkande 13.

Reservation 22 (v)
Reservation 23 (mp)

16. Ökat uttag av biobränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkande 20, 2007/08:MJ15 yrkandena 10-12 och 2007/08:MJ412 yrkande 15.

Reservation 24 (s)
Reservation 25 (v)
Reservation 26 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s239629
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp00163
Totalt1482111268

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Skogens vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ14 yrkande 24.

Reservation 27 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020028
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v18004
mp01603
Totalt26616067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Hänsyn till och skötsel av natur- och kulturmiljövärden i skogen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkandena 25, 27 och 29 samt 2007/08:MJ15 yrkande 3.

Reservation 28 (v)
Reservation 29 (mp)

19. Skydd av skogsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkande 7, 2007/08:MJ13 i denna del, 2007/08:MJ14 yrkande 28, 2007/08:MJ15 yrkande 9, 2007/08:MJ221 och 2007/08:MJ234 yrkande 1.

Reservation 30 (s)
Reservation 31 (v)
Reservation 32 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m860011
c21008
fp20008
kd18006
v00184
mp00163
Totalt1451023468

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Skogens sociala värden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkande 30, 2007/08:MJ15 yrkande 14 och 2007/08:MJ234 yrkande 8.

Reservation 33 (s, mp)
Reservation 34 (v)

21. Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkande 4 och 2007/08:MJ13 i denna del.

Reservation 35 (s, v)

22. Arbetsmiljö m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkandena 6 och 12 samt 2007/08:MJ15 yrkande 17.

Reservation 36 (s)
Reservation 37 (v)

23. Internationella skogsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkande 31 och 2007/08:MJ15 yrkande 18.

Reservation 38 (v)
Reservation 39 (mp)

24. Statens roll som skogsägare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ14 yrkande 26, 2007/08:MJ15 yrkande 8 och 2007/08:MJ234 yrkande 6.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

25. Alternativa brukningssätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ12 yrkande 11, 2007/08:MJ15 yrkandena 6 och 7 samt 2007/08:MJ234 yrkande 7.

Reservation 42 (s, v)

26. Rennäringens intressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ12 yrkande 9.

Reservation 43 (s, v)

27. Skogens omloppstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ14 yrkande 15.

Reservation 44 (mp)

28. Användningen av skogsråvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ13 i denna del.

Reservation 45 (s)

29. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 6 och 7.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:108 i denna del.