En svensk Asienpolitik

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2006

Beslut

En svensk Asienpolitik (UU20)

Regeringen har redovisat sin Asienpolitik inom ett antal viktiga områden. Utgångspunkten är Sveriges intressen i internationella frågor, önskan att främja Sveriges välfärd genom sysselsättning och tillväxt samt de asiatiska ländernas egna mål och behov. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade nej till motioner om bland annat den svenska Asienpolitiken, demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna, Burma, Kina och Taiwan.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-02
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-05
Trycklov: 2006-05-05
Reservationer 6
bet 2005/06:UU20

Alla beredningar i utskottet

2006-05-02, 2006-04-25

En svensk Asienpolitik (UU20)

Regeringen har redovisat sin Asienpolitik inom ett antal viktiga områden. Utgångspunkten är Sveriges intressen i internationella frågor, önskan att främja Sveriges välfärd genom sysselsättning och tillväxt samt de asiatiska ländernas egna mål och behov. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om bland annat den svenska Asienpolitiken, demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna, Burma, Kina och Taiwan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-12
4

Beslut

Beslut: 2006-05-16
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En svensk Asienpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U4 yrkande 1 och 2005/06:U5 yrkandena 1-3 och 8.

2. Demokrati och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U4 yrkande 3 och 2005/06:U5 yrkande 4.

3. Utvidgning av säkerhetsrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U4 yrkande 4.

4. Bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U4 yrkande 6 och 2005/06:U5 yrkande 10.

Reservation 1 (fp)

5. Företagens ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U5 yrkandena 6 och 7.

Reservation 2 (mp)

6. Bangladesh

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U213 yrkandena 1-6.

7. Burma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U4 yrkande 5 och 2005/06:U225 yrkandena 1-4.

Reservation 3 (fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m440011
c16006
fp038010
kd25008
v23005
mp01304
-0101
Totalt22652071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Indien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U308 yrkande 17 i denna del och 2005/06:U255 yrkandena 1, 2, 16 och 19.

9. Indonesien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U220 och 2005/06:U226.

10. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U239 yrkandena 3 och 6, 2004/05:U273 yrkandena 1-5 och 7, 2004/05:U308 yrkande 17 i denna del, 2005/06:U248 yrkande 20, 2005/06:U255 yrkandena 4, 12 och 15, 2005/06:U286 yrkandena 3, 5 och 7 samt 2005/06:U289 yrkande 16.

11. Tibet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U286 yrkande 6.

Reservation 4 (fp, mp)

12. Taiwan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U239 yrkandena 2 och 8-10, 2005/06:U4 yrkandena 2 och 7-11, 2005/06:U286 yrkandena 2, 8-11 och 13 samt 2005/06:U387 yrkandena 1 och 4.

Reservation 5 (fp)

13. Ett-Kina-politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U387 yrkande 3.

Reservation 6 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m430111
c01606
fp380010
kd02508
v23005
mp12014
-1001
Totalt23741269

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Östtimor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U234 yrkandena 1-3.

15. Förenklad motionshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U206 yrkande 6, 2004/05:U201 yrkande 3, 2004/05:U202, 2004/05:U203 yrkandena 1-4, 2004/05:U204 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U205 yrkande 5, 2004/05:U207 yrkandena 1 och 4-7, 2004/05:U208 yrkandena 1-3, 2004/05:U236 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U262, 2004/05:U274 yrkandena 1-3, 2004/05:U292, 2004/05:U295 yrkandena 1-4, 2004/05:U296 yrkandena 1-5, 2004/05:U327 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U201, 2005/06:U204, 2005/06:U207 yrkandena 1-3, 2005/06:U211 yrkandena 1 och 4-7, 2005/06:U213, 2005/06:U218, 2005/06:U229 yrkandena 2, 3 och 5-7, 2005/06:U262, 2005/06:U263 yrkandena 1-3, 2005/06:U269 yrkandena 1-3, 2005/06:U302, 2005/06:U342 yrkandena 1-5 och 2005/06:U358 yrkandena 1 och 2.

16. Skrivelse 2005/06:57

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:57 till handlingarna.