En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Ja till tidsbegränsad vapenamnesti (JuU32)

Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska nästa år kunna lämna in sina vapen till polisen, utan att dömas för vapeninnehav. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tidsbegränsad vapenamnesti.

Vapenamnestin ska gälla under perioden februari-april 2018 och syftet är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Riksdagen anser dock att även handgranater ska omfattas av vapenamnestin. Regeringen borde därför så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om en tidsbegränsad amnesti för handgranater. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om att även handgranater ska omfattas av amnestin. Enligt utskottet bör regeringen så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag till en tidsbegränsad amnesti för handgranater.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-01
Justering: 2017-06-15
Trycklov: 2017-06-15
Betänkande 2016/17:JuU32

Ja till tidsbegränsad vapenamnesti (JuU32)

Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska nästa år kunna lämna in sina vapen till polisen, utan att dömas för vapeninnehav. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tidsbegränsad vapenamnesti.

Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället. Vapenamnestin ska gälla under perioden februari-april 2018.

Justitieutskottet anser dock att även handgranater ska omfattas av vapenamnestin. Utskottet menar att regeringen så snart som möjligt borde återkomma till riksdagen med ett förslag om en tidsbegränsad amnesti för handgranater. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-19
Debatt i kammaren: 2017-06-20
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:185.

2. Handgranater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen så snart som möjligt bör återkomma till riksdagen med ett förslag till en tidsbegränsad amnesti för handgranater och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3747 av Johan Hedin (C).