En tillfällig covid-19-lag

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 januari 2021

Beslut

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra fler smittskyddsåtgärder (SoU23)

Lättare att minska trängsel och spridningen av sjukdomen covid-19

Om personer inte trängs
kan spridningen av
sjukdomen covid-19 minska.

Nu har riksdagen bestämt
att regeringen
får ta fler beslut
för att minska trängsel
och smittspridning
inne och ute.

Det kan till exempel
handla om ändrade öppettider
i köpcentrum och på restauranger.
Det kan också handla om
hur många personer
som får vara
på samma ställe samtidigt.

Om det behövs
ska folksamlingar på allmänna platser,
som en park,
kunna förbjudas
och restauranger kunna stängas.

De nya reglerna ska gälla
från och med den 10 januari
till och med den sista september 2021.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att motverka trängsel och därmed hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Särskilda begränsningar ska kunna införas för både verksamheter och platser. Det kan till exempel gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten, handelsplatser, som köpcentrum och gallerior, som är öppna för allmänheten, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt platser för privata sammankomster. Vid behov ska folksamlingar av en viss storlek kunna förbjudas på platser dit allmänheten har tillträde samt serveringsställen kunna stängas. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Riksdagen riktar också två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Riksdagen anser att rätten till ersättning bör göras mycket tydligare och att en verksamhet som drabbas av regeringens föreskrifter som meddelas med stöd av den nya covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som huvudregel ska ersättas. Riksdagen uppmanar genom ett tillkännagivande regeringen om detta. Riksdagen uppmanar också regeringen genom ett tillkännagivande att informera utskottet löpande då arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram nya föreskrifter med stöd av den tillfälliga lagen. Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i två följdmotioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av fyra motionsyrkanden om ekonomisk kompensation och information. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-06
Justering: 2021-01-07
Trycklov: 2021-01-07
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:SoU23

Alla beredningar i utskottet

2021-01-06, 2021-01-04

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra fler smittskyddsåtgärder (SoU23)

Socialutskottet föreslår att riksdagens säger ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att motverka trängsel och därmed hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Särskilda begränsningar ska enligt förslaget kunna införas för både verksamheter och platser. Det kan till exempel gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten, handelsplatser, som köpcentrum och gallerior, som är öppna för allmänheten, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt platser för privata sammankomster. Vid behov ska folksamlingar av en viss storlek kunna förbjudas på platser dit allmänheten har tillträde samt serveringsställen kunna stängas. Den tillfälliga covid-19-lagen föreslås gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Socialutskottet föreslår också att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Utskottet anser att rätten till ersättning bör göras mycket tydligare och att en verksamhet som drabbas av regeringens föreskrifter som meddelas med stöd av den nya covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som huvudregel ska ersättas. Därför föreslår socialutskottet att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta. Utskottet föreslår också att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att informera utskottet löpande då arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram nya föreskrifter med stöd av den tillfälliga lagen. Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i två följdmotioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-07
Debatt i kammaren: 2021-01-08
4

Beslut

Beslut: 2021-01-08
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 januari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
2. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
3. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
4. lag om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:79 punkterna 1-4 och avslår motion

2020/21:3798 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


2. Lagarnas framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3796 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 2-4.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


3. Ekonomisk kompensation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ekonomisk kompensation och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3797 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 1 och

2020/21:3798 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 3 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


4. Information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om information och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2020/21:3797 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2 och

2020/21:3798 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 5.

5. Samlad bild av meddelade föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3799 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2.

6. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3796 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 1 och

2020/21:3799 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 3-5.

Reservation 4 (V)