Energipolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2012/13:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Nej till motioner om energipolitik (NU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om biogas, vindkraft, solenergi, vågkraft, fastprissystem, energieffektivisering och vissa övriga energipolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-10
Trycklov: 2013-04-10
Reservationer 14
bet 2012/13:NU17

Nej till motioner om energipolitik (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om biogas, vindkraft, solenergi, vågkraft, fastprissystem, energieffektivisering och vissa övriga energipolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-18
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ409 av Josef Fransson (SD) yrkandena 1, 7 och 8,
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 15,
2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 4,
2012/13:N280 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
2012/13:N314 av Ulrika Carlsson i Skövde (C),
2012/13:N328 av Åsa Torstensson (C),
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 24 och
2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 4 och 10.

Reservation 1 (S, MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M950012
MP02104
FP21003
C18005
SD00191
V01603
KD18001
Totalt1521331945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N214 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M),
2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 4 och
2012/13:N267 av Peter Jeppsson m.fl. (S).

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (S)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930217
M950012
MP02104
FP20004
C18005
SD00191
V00163
KD18001
Totalt244213747

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 15 och
2012/13:N394 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (V)

4. Vågkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 10 (S, MP)
Reservation 11 (V)

5. Fastprissystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 12 (MP)

6. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N242 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (båda S) och
2012/13:N406 av Lise Nordin (MP) yrkande 2.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M950012
MP02104
FP21003
C18005
SD19001
V01603
KD18001
Totalt171133045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Övriga energipolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N216 av Jan Ertsborn (FP),
2012/13:N299 av Lars Beckman och Johan Johansson (båda M),
2012/13:N334 av Lotta Hedström och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 5 och 7,
2012/13:N375 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (båda S),
2012/13:N401 av Jan Lindholm (MP) och
2012/13:N403 av Per Bolund och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (MP, V)