Enklare regler om kväveoxidavgiften

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2008

Beslut

Enklare regler om kväveoxidavgiften (MJU4)

Det ska bli enklare regler för att mäta och redovisa utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Ändringarna gäller beräkningen av utsläppens storlek och beräkningen av om en anläggning måste betala miljöavgift. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-08-25
Justering: 2008-09-23
Betänkande publicerat: 2008-09-24
Trycklov: 2008-09-24
Reservationer 2
bet 2008/09:MJU4

Alla beredningar i utskottet

2008-08-25

Enklare regler om kväveoxidavgiften (MJU4)

Det ska bli enklare regler för att mäta och redovisa utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Ändringarna gäller beräkningen av utsläppens storlek och beräkningen av om en anläggning måste betala miljöavgift. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2009. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-22
4

Beslut

Beslut: 2008-10-22
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:153.

2. Översyn av kväveoxidavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ16 yrkande 1.

Reservation 1 (mp)

3. Tillgodoföring av kväveoxidavgiften m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ16 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (mp)