Enskilda utbildningsanordnare och vapenfria tjänstepliktiga

Försvarsutskottets betänkande 1993/94:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-11-11
Justering: 1993-11-16
Betänkande 1993/94:FöU2

Alla beredningar i utskottet

1993-11-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-12-01
4

Beslut

Beslut: 1993-12-01

Protokoll med beslut