Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

Justitieutskottets bet 2015/16:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2015

Beslut

Vissa straff ska kunna avtjänas i annat EU-land (JuU5)

Om någon har blivit dömd till så kallad frivård ska personen i vissa fall kunna avtjäna straffet i ett annat land inom EU. Frivård betyder kriminalvård som en person får om denne exempelvis har blivit dömd till skyddstillsyn eller blivit villkorligt frigiven.

Regeringens förslag innebär att Kriminalvården ska kunna avgöra om en person dömd till frivård i ett annat EU-land, kan avtjäna det i Sverige. Eller om en person dömd till frivård i Sverige kan avtjäna det i ett annat EU-land. Syftet är att personen ska kunna vara i det land där man tror att den sociala återanpassningen sker bäst.

De svenska lagändringarna innebär att Sverige följer ett EU-beslut om frivårdspåföljder. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-01
Justering: 2015-10-22
Trycklov: 2015-10-23
bet 2015/16:JuU5

Vissa straff ska kunna avtjänas i annat EU-land (JuU5)

Om någon har blivit dömd till så kallad frivård ska personen i vissa fall kunna avtjäna straffet i ett annat land inom EU. Frivård betyder kriminalvård som en person får om denne exempelvis har blivit dömd till skyddstillsyn eller blivit villkorligt frigiven.

Regeringens förslag innebär att Kriminalvården ska kunna avgöra om en person dömd till frivård i ett annat EU-land, kan avtjäna det i Sverige. Eller om en person dömd till frivård i Sverige kan avtjäna det i ett annat EU-land. Syftet är att personen ska kunna vara i det land där man tror att den sociala återanpassningen sker bäst.

De svenska lagändringarna innebär att Sverige följer ett EU-beslut om frivårdspåföljder. De nya reglerna ska börja att gälla den 1 januari 2016. Justitieutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De ändrade reglerna innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning mot enskilda personer till andra länder. Därför måste lagändringarna beslutas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Det betyder att minst tre fjärdedelar av de röstande riksdagsledamöterna och mer än hälften av riksdagens totala antal ledamöter måste rösta för förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-03
Debatt i kammaren: 2015-11-04
4

Beslut

Beslut: 2015-11-04
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen, 
2. lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 40 0 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 300 0 0 49