Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-16
Justering: 1993-03-30
Betänkande 1992/93:TU33

Alla beredningar i utskottet

1993-03-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-04-16

Protokoll med beslut