Ersättningar och bidrag till konstnärer

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-22
Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:KrU20

Alla beredningar i utskottet

1994-02-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-23
4

Beslut

Beslut: 1994-03-29

Protokoll med beslut