Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m.

Socialutskottets bet 2008/09:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 februari 2009

Beslut

Läkare och sjukgymnaster får möjlighet till ersättningsetablering (SoU6)

Det ska vara möjligt för läkare och sjukgymnaster att säga upp sin rätt till ersättning när de överlåter sin verksamhet. Syftet är att göra det möjligt för den läkare eller sjukgymnast som tar över verksamheten att ingå samverkansavtal med landstinget. Det kallas för ersättningsetablering och ska anmälas till landstinget. Landstinget ska i sin tur publicera en ansökningsinbjudan där det bland annat ska stå vilka villkor som det nya samverkansavtalet ska innehålla. Landstinget ska skriva ett samverkansavtal med den läkare eller sjukgymnast som erbjudit högsta pris för verksamheten. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-16
Justering: 2009-01-22
Betänkande publicerat: 2009-02-02
Trycklov: 2009-02-02
Reservationer 1
bet 2008/09:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2008-12-16

Läkare och sjukgymnaster får möjlighet till ersättningsetablering (SoU6)

Det ska vara möjligt för läkare och sjukgymnaster att säga upp sin rätt till ersättning när de överlåter sin verksamhet. Syftet är att göra det möjligt för den läkare eller sjukgymnast som tar över verksamheten att ingå samverkansavtal med landstinget. Det kallas för ersättningsetablering och ska anmälas till landstinget. Landstinget ska i sin tur publicera en ansökningsinbjudan där det bland annat ska stå vilka villkor som det nya samverkansavtalet ska innehålla. Landstinget ska skriva ett samverkansavtal med den läkare eller sjukgymnast som erbjudit högsta pris för verksamheten. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-12
4

Beslut

Beslut: 2009-02-12
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ersättningsetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
2. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:64 i denna del och avslår motionerna
2007/08:So471 av Anne Marie Brodén (m),
2008/09:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v),
2008/09:So8 av Göran Thingwall (m) och
2008/09:So345 av Andreas Norlén (m).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m820114
c20009
fp180010
kd18006
v01408
mp01207
Totalt138128182

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nationella taxan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So571 av Göran Thingwall (m) och
2008/09:So586 av Göran Thingwall (m).

3. Växtbaserade läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:64 i denna del.