Ersättningsrätt och insolvensrätt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om ersättningsrätt och insolvensrätt. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om distansutmätning, avlägsnande av otillåtna bosättningar, skuldsanering och budget- och skuldrådgivning, företagsrekonstruktion och skärpt kontroll vid konkursansökan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-02-27
Reservationer 9
Betänkande 2018/19:CU6

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU6)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om ersättningsrätt och insolvensrätt. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om distansutmätning, avlägsnande av otillåtna bosättningar, skuldsanering och budget- och skuldrådgivning, företagsrekonstruktion och skärpt kontroll vid konkursansökan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obligatorisk hemförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:713 av Anders Österberg (S) och

2018/19:1133 av Anders Hansson (M).

2. Obligatorisk reseförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1585 av Lotta Olsson (M).

3. Trafikskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 1.

4. Fullvärdesförsäkringsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:190 av Johnny Skalin (SD).

5. Barnförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S).

6. Fordonsrelaterade skulder och fordonsmålvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:304 av Mikael Strandman (SD),

2018/19:590 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:949 av Hans Hoff (S),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 27,

2018/19:1759 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S),

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 15 och 16 samt

2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 6.

7. Distansutmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1352 av Maria Malmer Stenergard (M) och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 1 60 0 9
SD 60 0 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 248 60 0 41


8. Inkassolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:191 av Johnny Skalin (SD).

9. Avlägsnande av otillåtna bosättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 61-63.

Reservation 2 (KD)

10. Betalningsplanens längd vid skuldsanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3 i denna del,

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7 i denna del och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 56.

Reservation 3 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 61 0 9
SD 60 0 0 2
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 185 124 0 40


11. Skuldsanering och budget- och skuldrådgivning i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:337 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1 och 3 i denna del,

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7 i denna del och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 55.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C, L)
Reservation 6 (KD)

12. Företagsrekonstruktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M)

13. Skärpt kontroll vid konkursansökan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 8 (KD)

14. Konkurslagen och lönetvisteförhandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S).

15. Beräkning av förbehållsbeloppet vid löneutmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 60 0 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 290 19 0 40