Ersättningsrätt och insolvensrätt

Civilutskottets bet 2019/20:CU12

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 12 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-31
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-17
bet 2019/20:CU12

Alla beredningar i utskottet

2020-03-31, 2020-03-12
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer