Ersättningsrättsliga frågor

LUs betänkande 1996/97:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 1997

Beslut

Ersättningsrättsliga frågor (LU9)

Riksdagen avslog sju motioner från allmänna motionstiden om olika skadestånds- och ersättningsrättsliga frågor. Motionerna innehöll förslag om bland annat skadeståndsansvar vid atomskador, obligatorisk ansvarsförsäkring för ägare av fritidsbåtar samt utmätning av ersättning för frihetsinskränkning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-26
Justering: 1997-01-21
Betänkande 1996/97:LU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-05
4

Beslut

Beslut: 1997-02-05

Protokoll med beslut